NS AB 7524

Min interesse er først og fremmest bygning af rullende materiel - lokomotiver og vogne - og helst hvad der har kørt i 1950'erne.

Det har ført til indkøb af diverse byggesæt ikke mindst fra Philotrain i Holland og Perl i Sverige.

Et sådant er ovennævnte kombinerede 1. og 2. klasses eksprestogsvogn.  Byggesættet blev udgivet af Philotrain for  snart mange år siden og kan næppe erhverves i dag.  Vognen er knapt så lang som efterkrigstidens moderne vogne og egner sig derfor fortrinligt til modelbanen.

AB 7524 har formentlig kørt i Holland Skandinavien Ekspres mellem Hoek van Holland og Stockholm. (Se Internationale Tog via Jylland side 112)  Den er fotograferet i Odense men har sandsynligvis været over Storebælt til København og muligvis over Øresund til Stockholm.

Nils-Erik

 Billede

Like 0 kan lide
Top