Omlitreringen 1965

Omkring 1960 besluttede man i UIC at indføre såkaldt EDV litrering - populært det vi kalder UIC eller computerlitrering

Den skulle starte i ca 1965 og været afsluttet i 1969,og selvfølgelig ville der jo være noget plus minus.

Da godsvogne er den vogntype der er mest anvendt til grænseoverskridende trafik er det så ganske klart, at det var dem der holdt først for - så generelt skulle man så starte på det i 1965.

Og så alligevel ikke - nogle tyvstartede hvis man kan kalde det det

Det er set på nogle vogne fra fx. DB med betegnelsen Tbis 871 og Klmmgkks 68 på samme vogn ( Roco lavede den vist i model )

altså epoke 4 og epoke 3 litrering som vi betegner det

Det sjove er at vognen blev bygget i 1960 og var en videreudvikling af Kmmgks 58 typen -

altså en epoke 4 litrering på en vogn der hører hjemme i epoke 3 - efter de begreber vi operere med på modelbanen.

Men da man nu havde vedtaget EDV nummerindføring påsatte man allerede påskriften til vores epoke 4 med det samme på den pågældende type Klmmgkks 68 vogn da den blev bygget.

Et andet eksempel er Os vognen fra SJ og NSB ( NMJ laver den ) den er bygget i 1962 og har altid haft computernummer

Hvad har det så med de danske vogne fx. His ex HS-T?.

De forskellige forvaltninger havde frit slav til at gøre hvad de ville - bare det blev overholdt inden for tidsbegrænsningen 1965 – 1969.

Nogle forvaltninger valgte at gøre det løbende, - dvs. glidende overgang så man kunne vende sig til det - ved at have det nye og gamle ved siden af hinanden - det var især DB.

Andre som Sverige og Norge valgte at nye vogne efter 1960 kun fik UIC nummer på, og nogle gjorde som DSB - ventede til 1965 og ordnede det løbende 1965 - 69 hvor det skulle afsluttet.

Belgien - at selv efter UIC var indført - bogførte stadig vognen med både UIC og den gamle opskrivning.

Forskellen mellem godsvogne og personvogns omlitreringen var, at godsvogne skiftede både litra og nummer på en gang / samtidigt, hvorimod at person, post osv. først skiftede UIC nummer i 1967 - altså AV 289 skiftede således til AV + UICnummer ( fx 51 86 38-61 289 - x , og i 1969 bogstavslitrering AV til ABh/g + UICnummer.

 

Tilbage til godsvognene.

Det blev jo ikke gjort med omlitrering Nytårsaften 1964 - det foregik løbende ved revisioner, reparationer, og også med maler i marken gennem 1965 – 1969.

Privatvogne stod først i køen, hvilket skyldes at der er strengere krav til dem - de har fx kortere revisionsfrist end jernbaneejede vogne.

Der blev også stillet større krav til vogne der skulle køre i hele UIC medlemslande - herunder tekniske krav som lejer, akselkasser, bremse osv.

Når man kigger i skemaet fra 65 og ser at der ikke tildeles UIC numre til nogle vogntyper skyldes

det at man ikke ville bruge dem til udlandskørsel - altså et bevidst fravalg - enten fordi man havde andre nyere typer, ventede på nye typer og for fx kølevogne havde oprettet Interfrigo - hvor andre selskaber som tysk Transthermos, spansk Transfesa og belgisk Frigo havde tilsluttet sig - så man var dækket med kølevogne.

Der har været rigtig mange omlitreringer af omkring godsvogne : 1965, 69, 71, 75, 79, 81/82 og mange flere - og især i 80 erne ser man den store udrangering af især private vogne - eller udskiftning af undervogn - fx sukkervognene litra U der jo havde PJ undervogn og fik HD undervogn omkring 70 -73.

Pudsigt set er U = Ukks vogne ikke rigtige private vogne - men en hybrid - DSB ejer undervognen - sukkerfabrikkerne ejer beholderne.

Tager man fx. QH og QR vogne - var nogle af disse med lejer der sagtens kunne køre i udlandet - blandt andet til Tyskland og Sverige, men det var besluttet at Q skulle udrangeres. ( der findes en større artikel om exit Q i bladet Vingehjulet ).

 

Der er noget der hedder bi-laterale aftaler - fx CL vogne har aldrig haft RIC eller regime 51 - men de kørte til Hamburg - det var noget DB og DSB kunne aftale udenom UIC.

HJ vogne var RIV mærket i 60erne - ny vognkasse på ex Q og PJ undervogne + akselkasser og fjedre fra GS - som så fik nye og kraftigere ditto ting på - men HJ = Gklm fik aldrig regime 21 til udlandskørsel - men blev alligevel UIC litreret med regime 20

Regime nummer for fx HJ/Gklm : 20 86 111 7 567 - 4 eller for fx AV/ABh 50 86 38-21 256 - x

Her er det 20 eller 50 der er regimenummer.

Godsvogne havde regime tal i 65 : 20 for indenlandsk, 21 for RIV, 01 for RIV-EUROP og 11 for RIV-INTERFRIGO.

Personvogne osv. havde i 67 : 50 for indenlandsk ( herunder og bi - laterale aftaler ) - 51 for UIC kørsel og der var flere.

For at kunne sætte sig ind i dette er der en mænge forskellige forskrifter og en mængde andre ting der har indflydelse og som er udvidet løbende.

Læsestof om emnet:

Jens Brun-Petersens bog Godstog og bogen om godsvogne

Diverse cirkulære/meddelelser udsendt af UIC

Artikler i bladene Vingehjulet, DJK og JernbanenRelaterede kilde:

Skema vedr. omlitrering her på wiki

Kilde:Henning Orlowicz (H087)

Like 0 kan lide
Top