Marklin Digital Styring - MS2 (Hoved-Oversigt)

 

Marklin Mobilstation 2 - Specifikationer / Tekniske Data

Marklin Mobilstation 2 - ChangeLog

M60653-Mobilstation2

Marklin Mobilstation 2 - Specifikationer / Tekniske Data

Marklin Mobilstation 2 - ChangeLog

Marklin Mobilstation 2 - Tilslutning til CS2 og Opdatering af MS2

Marklin Mobilstation 2 - Tilslutninger til Skinne-boksene 60112 (Spor1) / 60113 (H0)

Marklin Mobilstation 2 - Opdatering af Skinne-boksene 60112 (Spor1) / 60113 (H0)

Marklin Mobilstation 2 - 60122 MS2-HUB fordelerboks

Marklin Mobilstation 2 - Brugervejledninger (DK/DE/EN)

Marklin Mobilstation 2 - LOK-DB (CVS-fil med alle Lokomotiver og deres Funktions-taste belægning, som anvendes i CS2 og MS2)

 

Marklin Mobilstation 2 - MS2 og ESU Decoder Problemer

 

Lokomotiv - Indlæsning/Oprettelse på Mobilstation 2 :

Marklin Mobilstation 2 - Nyt Lokomotiv - Automatisk indlæsning af MFX/MFX+ Lokomotiver

Marklin Mobilstation 2 - Nyt Lokomotiv - Fra Lokomotivliste i CS2       ( Kun når MS2 er tilsluttet en CS2 )

Marklin Mobilstation 2 - Nyt Lokomotiv - Fra Lok-Database i MS2       ( MS2-Lok Database )

Marklin Mobilstation 2 - Nyt Lokomotiv - Manuel Indkodning                ( MM2 Adresse 0-80 Decoder - Med/ Dipswitch-Kontakter )

Marklin Mobilstation 2 - Nyt Lokomotiv - Manuel Indkodning                ( MM2 Adresse 0-255 Decoder - Programmerbar )

Marklin Mobilstation 2 - Nyt Lokomotiv - Manuel Indkodning                ( DCC Adresse 0-10239 Decoder - Programmerbar )

Marklin Mobilstation 2 - Nyt Lokomotiv - Hent (Genkend Lokomotiv)   ( Indlæsning af MFX/MFX+/DCC/MM2 - Decodere )

 

Marklin Mobilstation 2 - Nyt Lokomotiv - Manuel Indkodning - ESU Lokpilot Decoder i DCC-Format

Marklin Mobilstation 2 - Nyt Lokomotiv - Manuel Indkodning - ESU Loksound Decoder i DCC-Format

 

Ovenstående Vejledninger til Lokomotiv-Oprettelse er gældende for en Mobilstation 2 opdateret til Software-Version 2.3 , denne Opdatering

til MS2 fås ved at tilslutte din MS2 til en CS2 som er Opdateret til Software-version 3.6.2, hvorved en Opdateringen af MS2 tilbydes.

Seneste Opdatering af MS2 Lokomotiv-Database er : V013 (2013 / Marts Måned) , som er udgivet i forbindelse med CS2 Software-Version 3.5.6  (Udgivet: 13-04-2014)

 

 

Programmering af Marklin mLD/mSD Decodere med Mobilstation 2 :

Marklin Mobilstation 2 - Marklin mLD/mSD Decoder-Programmering med MS2 i MFX-format.

Marklin Mobilstation 2 - Marklin mLD/mSD Decoder-Programmering med MS2 i MM2-format.

Marklin Mobilstation 2 - Marklin mLD/mSD Decoder-Programmering med MS2 i DCC-format.

 

 

Marklin 60653 Mobilstation 2 er den lille udgave af Digital-Central som kan anvendes på mindre modeljernbaner.

Enheden leveres med i Marklin Startsæt solgt og udleveret fra ca 2009 og fremad, men kan også købes Seperat.

 

Et komplet sæt til styring af Modeljernbane-anlæg, består som minumum af følgende Marklin Enheder :

 

60653 - Mobilstation 2

60112 - Tilslutnings-Boks ( Spor 1 ) eller 60113 Tilslutnings-boks ( Spor H0 / Trix H0 / Minitrix)

66361 - Strømforsynings-enhed ( 230V/50 Hz - 1.9 A - Udgang : 18 Volt - 36 Watt )

 

Ekstra Tilbehør til Mobilstation 2 er :

60122 - MS2-HUB Fordelerboks  ( Mulighed for tilslutning af op til 5 eller 10 Stk. Mobilstation 2 via Tilslutningsboksene 60112/60113 ).

Ekstra Produkter/Tilbehør kan også anskaffes fra CAN-Digital-Bahn, se Linket længere nede på denne WIki-Side.

 

 

Tilslutning af MS2 til Bane-anlægget :

Eksempel på Opsætning og Tilslutning af Mobilstation 2 til et mindre anlæg med Sporskifte-Decoderne 74460/74461/74465 (under C-Skinner) og 60830 k83 Bane-Decoderen.

74460/74461/74461 Sporskifte-Decoderne får sin Strøm direkte fra B og 0 under Skinnerne og skal IKKE tilsluttes via k83-Decoderen.

Der anvendes Marklin 72090 Fordelere til fordeling af Banestrøm ( B ) og Stel ( 0 ) og ledningerne fra Strømfordelerne tilsluttes til ( B ) og ( 0 ) under Skinnerne.

Det anbefales at indføde Strøm/Stel via ledninger for ca hver 2 Meter Skinner som er udlagt på banen. Herved opnås en stabil Strøm-forsyning over hele anlægget.

Bemærk ligeledes at Sporskifte-Decoderne 74461/74465 som er de nye Udgaver, også understøtter op til 320 Sporskifter i både Marklin Motorola og DCC-formatet.

Billede

 

Tilslutning af Signaler til anvendelse sammen med en MS2 :

Eksempel på Opsætning og Tilslutning af Signaler til anvendelse sammen med en Mobilstation 2.

Bemærk at der anvendes en 60052 Transformer til Strøm til det tilsluttede Signal.

Den Digitale Strøm til "Skift" af Signalets Stilling leveres af Mobilstation 2.

Bemærk ligeledes at Skinnerne er isoleret fra hinanden på de 2 punkter markeret med en rød trekant, da Signalet styrer Strømforsyningen

til Bane-afsnittet mellem de 2 røde trekanter.

Billede

 

Marklin 60653 Mobilstation 2 solgt i mange Startsæt solgt i fra perioden 2009 og frem til Medio Januar 2012 er ofte IKKE opdateret til den sidste nye Software-version : 1.83

Mobilstation 2 kan med stor fordel opdateres for yderligere Funktionalitet, se mere Information under punkterne Changelog og Tilslutning til CS2 og Opdatering af MS2

Ligeledes er 60112/60113 Tilslutnings-boksene i mange af de første Startsæt IKKE opdateret og kan med fordel opdateres til GFP-version 1.39

For Opdatering af Skinne-boksene 60112/60113, se mere Information under punktet  Opdatering af Skinne-boksene 60112 (Spor1) / 60113 (HO)

 

 

 

Projekter som har relation til anvendelsen af en Marklin Mobilstation 2 :

CAN-Digital-Bahn  

(CAN-Digital-Bahn har en lang række Udvidelses-Produkter til CAN-bussen til Mobilstation 2, se under CAN-Module på hjemmesidens Menu)

 

Marklin 60112/60113 - Anvendelse af Tilslutnings-boksene som Mini-Central   

Artikel om anvendelsen af en MS2 som Mini-Central, som kommunikerer over CAN-Bussen via Marklin 60112/60113 Skinneboksene og hvor

kommunikationen sker via et selvbygget CAN-USB Interface som kan indbygges i Marklin 60112/60113 Skinneboksene.

(Bemærk løsningen anvendes på Eget ansvar og bryder "garantien" på Marklin 60112/60113 Skinneboksene)

 

CAN2UDP

Linux Program som formidler CAN-meddelelser mellem et CAN-Interface og LAN/WLAN Netværk. Programmet tjener som en Gateway mellem Ethernet og CAN-Bussen.

Programmet fortolker UDP-Pakker og omforvandler disse til CAN-Pakker som kan forstås af Marklin 60112/60113 Skinneboksene og omvendt leder det også Pakkerne

fra CAN-Bussen til Ethernet (UDP til Broadcast-Adresse) som en slags CAN-Ethernet Bridge.

(Bemærk løsningen anvendes på Eget ansvar og bryder "garantien" på Marklin 60112/60113 Skinneboksene)

 

Railuino

Styring af din Modeljernbane via Arduino-platformen, som er en Open Source elektronisk Prototype Platform baseret på fleksibel Hardware som er Easy-to-Use

og den dertil hørende Hardware, samt Software-Biblioteker til Arduino Produkterne til anvendelse sammen med Modeljernbane-styring.

Softwaren foreløbig kun testet med Marklin Mobilstation 2, Centralstation 2 er endnu ikke afprøvet men skulle fungere.

Mulighed for styring via Andriod Mobil enheder er understøttet af Projektet via egen Applikation.

Mulighed for Styring af Lokomotiv og Lokomotiv-funktioner samt Sporskifter via MM2 eller DCC og andre Protokoller.

Det er endda muligt at Udlæse/Skrive CV-værdier hvis Decoderens Protokol understøtter dette.

DCC understøtter dette, MM2 (kun skrivning af CV-Værdier). Dette kan "variere" med andre Protokol-typer.

Sammen med disse 2 Boards : Arduino Uno eller Arduino Leonardo  kan Produkterne CANdiy-Shield - CAN-Bus Shield   eller  Sparkfun - CAN-BUS Shield

samt de rigtige Kabler anvendes til opbygning af Modeljernbane-Styring ved hjælp af Marklin 60112/60113 Tilslutnings-boksene som besidder deres egen

GFP-del og kan kommunikere via Marklin's CAN-Bus.

Bemærk at Projektet kræver "visse" tekniske færdigheder samt indsigt i Arduino-Programmering fra din Side.

Du kan hente Softwaren på hjemmesiden under Download-Sektionen

Mere Information om Arduino og hvad du kan med disse Produkter, finder du Information om på denne Webside :

http://arduino.cc/en/ , hvor du også kan hente Softwaren til Arduino som stilles gratis til rådighed for Brugeren.

 

Desktop Station

Billede

Et Railuino Projekt baseret på Desktop-Station Softwaren samt Arduino Hardware / CAN-BUS Shield og hvor der kun anvendes en Marklin 60113

Tilslutnings-Boks.

Softwarenen styrer modeljernbanen via 60113 Tilslutnings-boksen over CAN-Bussen ved hjælp af Arduino UNO R3 og CAN Bus Shield Hardwaren

Kræver følgende Hardware-Komponenter :

En Computer hvor DesktopStation-Software skal installeres på.

1 Stk Arduino

1 Stk CAN Bus Shield

1 Stk Marklin 60113 Tilslutnings-Boks

1 CAN-Kabel med Mini-Din Stik i den ene ende for tilslutning til 60113-boksen og et RJ45 eller D-SUB stik i den ande for tilslutning til CAN Bus Shield komponenten.

Eksempel på Opbygning og Sammenslutning af Hardwarekomponenter med Billeder og Video findes på websiden under Menupunktet "PREPARE", hvor der ligeledes

kan findes Weblinks til den nødvendige Software til at afvikle Desktop Station softwaren med.

Et interessant projekt for de Modeljernbane-Brugere som har teknisk indsigt og erfaring med Arduino Komponeter og som selv har lyst til selv at udvikle.

 

 

 

Like 2 kan lide
Top