Marklin Digital Styring - MS2 (Hoved-Oversigt)

M60653-Mobilstation2

Marklin Mobilstation 2 - Specifikationer / Tekniske Data

Marklin Mobilstation 2 - ChangeLog

Marklin Mobilstation 2 - Tilslutning til CS2 og Opdatering af MS2

Marklin Mobilstation 2 - Tilslutning til Skinne-boksene 60112 (Spor1) / 60113 (H0)

Marklin Mobilstation 2 - Opdatering af Skinne-boksene 60112 (Spor1) / 60113 (H0)

Marklin Mobilstation 2 - 60122 MS2-HUB fordelerboks

Marklin Mobilstation 2 - Brugervejledninger (DK/DE/EN)

Marklin Mobilstation 2 - LOK-DB (CVS-fil med alle Lokomotiver og deres Funktions-taste belægning, som anvendes i CS2 og MS2)

 

Marklin Mobilstation 2 - MS2 og ESU Decodere

 

 

Projekter som har relation til anvendelsen af en Marklin Mobilstation 2 :

CAN-Digital-Bahn  

(CAN-Digital-Bahn har en lang række Udvidelses-Produkter til CAN-bussen til Mobilstation 2, se under CAN-Module på hjemmesidens Menu)

 

Marklin 60112/60113 - Anvendelse af Tilslutnings-boksene som Mini-Central   

Artikel om anvendelsen af en MS2 som Mini-Central, som kommunikerer over CAN-Bussen via Marklin 60112/60113 Skinneboksene og hvor

kommunikationen sker via et selvbygget CAN-USB Interface som kan indbygges i Marklin 60112/60113 Skinneboksene.

(Bemærk løsningen anvendes på Eget ansvar og bryder "garantien" på Marklin 60112/60113 Skinneboksene)

 

CAN2UDP

Linux Program som formidler CAN-meddelelser mellem et CAN-Interface og LAN/WLAN Netværk. Programmet tjener som en Gateway mellem Ethernet og CAN-Bussen.

Programmet fortolker UDP-Pakker og omforvandler disse til CAN-Pakker som kan forstås af Marklin 60112/60113 Skinneboksene og omvendt leder det også Pakkerne

fra CAN-Bussen til Ethernet (UDP til Broadcast-Adresse) som en slags CAN-Ethernet Bridge.

(Bemærk løsningen anvendes på Eget ansvar og bryder "garantien" på Marklin 60112/60113 Skinneboksene)

 

Railuino

Styring af din Modeljernbane via Arduino-platformen, som er en Open Source elektronisk Prototype Platform baseret på fleksibel Hardware som er Easy-to-Use

og den dertil hørende Hardware, samt Software-Biblioteker til Arduino Produkterne til anvendelse sammen med Modeljernbane-styring.

Softwaren foreløbig kun testet med Marklin Mobilstation 2, Centralstation 2 er endnu ikke afprøvet men skulle fungere.

Mulighed for styring via Andriod Mobil enheder er understøttet af Projektet via egen Applikation.

Mulighed for Styring af Lokomotiv og Lokomotiv-funktioner samt Sporskifter via MM2 eller DCC og andre Protokoller.

Det er endda muligt at Udlæse/Skrive CV-værdier hvis Decoderens Protokol understøtter dette.

DCC understøtter dette, MM2 (kun skrivning af CV-Værdier). Dette kan "variere" med andre Protokol-typer.

Sammen med disse 2 Boards : Arduino Uno eller Arduino Leonardo  kan Produkterne CANdiy-Shield - CAN-Bus Shield   eller  Sparkfun - CAN-BUS Shield

samt de rigtige Kabler anvendes til opbygning af Modeljernbane-Styring ved hjælp af Marklin 60112/60113 Tilslutnings-boksene som besidder deres egen

GFP-del og kan kommunikere via Marklin's CAN-Bus.

Bemærk at Projektet kræver "visse" tekniske færdigheder samt indsigt i Arduino-Programmering fra din Side.

Du kan hente Softwaren på hjemmesiden under Download-Sektionen

Mere Information om Arduino og hvad du kan med disse Produkter, finder du Information om på denne Webside :

http://arduino.cc/en/

hvor du også kan hente Softwaren til Arduino som stilles gratis til rådighed for Brugeren.

 

 

 

(Wiki-siden er endnu under opbygning af Bruger : Frank F)

Like 2 kan lide
Top