Marklin Digital Styring - MS2 (Hoved-Oversigt)

M60653-Mobilstation2

Marklin Mobilstation 2 - Specifikationer / Tekniske Data

Marklin Mobilstation 2 - ChangeLog

Marklin Mobilstation 2 - Tilslutning til CS2 og Opdatering af MS2

Marklin Mobilstation 2 - Tilslutning til Skinne-boksene 60112 (Spor1) / 60113 (H0)

Marklin Mobilstation 2 - Opdatering af Skinne-boksene 60112 (Spor1) / 60113 (H0)

Marklin Mobilstation 2 - Brugervejledninger (DK/DE/EN)

Marklin Mobilstation 2 - LOK-DB (CVS-fil med alle Lokomotiver og deres Funktions-taste belægning, som anvendes i CS2 og MS2)

 

 

 

Projekter som har relation til anvendelsen af en Marklin Mobilstation 2 :

CAN-Digital-Bahn  

(CAN-Digital-Bahn har en lang række Udvidelses-Produkter til CAN-bussen til Mobilstation 2, se under CAN-Module på hjemmesidens Menu)

 

Marklin 60112/60113 - Anvendelse af Tilslutnings-boksene som Mini-Central   

Artikel om anvendelsen af en MS2 som Mini-Central, som kommunikerer over CAN-Bussen via Marklin 60112/60113 Skinneboksene og hvor kommunikationen sker via

et selvbygget CAN-USB Interface som kan indbygges i Marklin 60112/60113 Skinneboksene.

(Bemærk løsningen anvendes på Eget ansvar og bryder "garantien" på Marklin 60112/60113 Skinneboksene)

 

CAN2UDP

Linux Program som formidler CAN-meddelelser mellem et CAN-Interface og LAN/WLAN Netværk. Programmet tjener som en Gateway mellem Ethernet og CAN-Bussen.

Programmet fortolker UDP-Pakker og omforvandler disse til CAN-Pakker som kan forstås af Marklin 60112/60113 Skinneboksene og omvendt leder det også Pakkerne

fra CAN-Bussen til Ethernet (UDP til Broadcast-Adresse) som en slags CAN-Ethernet Bridge.

(Bemærk løsningen anvendes på Eget ansvar og bryder "garantien" på Marklin 60112/60113 Skinneboksene)

 

 

(Wiki-siden er endnu under opbygning af Bruger : Frank F)

Like 2 kan lide
Top