Marklin CS2 - Digitalstyret Portalkran / Kulkran (Marklin 76500 / 76501 / 76510)

 

Marklin 76500 Portalkran :

Billede

Marklin 76500 - Brugervejledning

 

Portalkranen har følgende Funktioner :

- Kranbroen kan køre Frem/Tilbage på Grundpladen. Der kan udvides med 1 Ekstra Grundplade.

- Kranhus på Kranbro kan køre Frem-Tilbage / Drejes 360 Grader.

- Krankrog / Kranmagnet / Kranskovl kan være monteret med Hæve/Sænke-Funktion.

- Kranudliggeren kan manuelt indstilles i flere Postioner.

- Portalkranen kan betjenes Digital med CS2/MS2/CS1/MS1/6021 Enhederne eller det medfølgende Joystick.

- Begge Decodere på Portalkranen kan indstilles på Digital-addresserne 01-80 .

- Digital Styring af kranen via Adresse 73 (Kranhus) / Adresse 74 (Kranbro - Frem/Tilbage på Grundpladen)

- Styring af Portalkranens funktioner sker med Funktionstasterne F0-F4.

- Kranhuset Dreje-Hastighed samt hastigheden på Portalkranen Hæve/Sænke-funktion sker med Centralens Omskiftnings-funktion.

- Retningsskift af Kranhuset's Dreje-bevægelse samt af Hæve/Sænke-Funktionen sker ved med Centralens Omskiftnings-funktion.

 

Betjening - Funktionstaster :

F-Taste :Kranhus Funktioner (Adresse 73) :
F0 On/Off

Tænder/Slukker for Kranhus-belysning / Arbejdslys 

(ON aktiver Kranmagnet / ON åbner Kranskovl, hvis monteret).

VIGTIG :

Kranmagnet/Kranskovl er ikke beskyttet imod Overbelastning ved Drift med CS2/MS2/CS1/MS1/6021,

derfor kan Spolen i Kranmagnet/Kranskovl blive meget varm.

Det anbefales i forbindelse med Drift at ændre Funktionen F0, således at Funktionen oprettes "tids-styring"

( Sættes til Maksimalt 5-6 Sekunder )

Kranmagnet ( ET-Nr : E389280 eller E312387 ) / Kranskovl ( ET-Nr : E326665 )

F1 On/Off

Kranhuset Frem/Tilbage på Kranbro

Køre-Hastigheden af Kranhus på Kranbroen styres med Centralens Dreje-Regulator

Retnings-Skift styres ved af trykke "ned" på Centralens Dreje-Regulator.

F2 On/Off(Uden Belægning)
F3 On/Off

Kranhus krankrog - Hæve/Sænke-funktion

Hæve/Sænke-hastigheden af Krankrogen styres med Centralens Dreje-Regulator.

Retnings-Skift styres ved af trykke "ned" på Centralens Dreje-Regulator.

F4 On/Off

Kranhus - Drejning mod Venstre/Højre - 360 Grader

Dreje-hastigheden af Krankrogen styres med Centralens Dreje-Regulator.

Retnings-Skift styres ved af trykke "ned" på Centralens Dreje-Regulator.

 Kranbroens Funktion (Adresse 74) :
(Vælg Adresse 74)

Styrer Kranbroen's Køre-Bevælgelse Frem/Tilbage på Grundpladen.

Køre-hastigheden af Kranbroen på Grundpladen styres med Centralens Dreje-Regulator.

Retnings-Skift styres ved af trykke "ned" på Centralens Dreje-Regulator.

(F0-F4 har ingen Funktioner)

 

Installation og Tilslutning af Portalkran :

 

 

 

 

Marklin 76501 Portalkran :

Billede

Marklin 76501 - Brugervejledning

 

(Funktioner og Styring er identisk med Marklin 76500 Portalkranen).

 

 

Marklin 76510 Kulkran / 76511 Kulkran Udvidelse :

Billede    Billede

Marklin 76510 - Brugervejledning

Marklin 76511 - Brugervejledning Udvidelse

 

Kulkranen har følgende Funktioner :

- Kranhus kan Drejes 360 Grader - Drejeretning valgbar.

- Kranskovl kan Åbne/Lukke, samt Belysnings-funktion Kranhus / Arbejdslampe.

- Kranbro kan køre Frem/Tilbage på Grundpladen - Køreretning valgbar.

- Kan styres med Marklin CS2/MS2/CS1/MS1/6021 på Digital-adresserne 01-80 eller via Joystick.

- Kranskovlens Åbne-tid kan indstilles til Kort/Lang. ( Dipswitch #10 = Åbnetid - Kort (ON) / Lang (OFF) ).

- Kulkranen er udvidbar med Marklin 76511 ( Ekstra Grundplade og Vejebunker ).

- Ekstra Indstillinger på Decoder ( Dipswitch #9 = Valg af Betjenings-enhed - (Central / Joystick) ).

 

Betjening - Funktionstaster :

F-Taste :Kulkranens Funktioner (Adresse 71) :
F0 On/OffÅbne/Lukke - funktion for Kranskovlen (Se Specielle indstillinger for Kort/Lang Åbne-tid)
F1 On/Off

Kørsel med Kranbro Frem/Tilbage på Grundpladen  ( Ekstra Grundplade kan indbygges - Marklin 76511)

Køre-hastigheden af Kulkranen på Grundpladerne styres med Centralens Dreje-Regulator.

Retnings-Skift styres ved af trykke "ned" på Centralens Dreje-Regulator.

F2 On/OffKranhus / Arbejds-Belysning.
F3 On/Off

Kranskovl - Hæve/Sænke Funktion

Hæve/Sænke-Funktion styres med Centralens Dreje-Regulator.

Retnings-Skift styres ved af trykke "ned" på Centralens Dreje-Regulator.

F4 On/Off

Kranhus - Drejning Venstre/Højre - 360 Grader

Dreje-Funktion styres med Centralens Dreje-Regulator.

Retnings-Skift styres ved af trykke "ned" på Centralens Dreje-Regulator.

 

Installation og Tilslutning af Kulkran / Kulkran-Udvidelse :

 

 

 

 

Like 0 kan lide
Top