Marklin 6021 - Udokumenterede Taste-Funktioner i 6021 CU

 

Udokumenterede funktioner i 6021 Control Unit :


Taste-KombinationBeskrivelse
90 93Lokomotiver som er stoppet med Tastekombination 99 93 kører videre.
Lokomotiver med Startforsinkelse starter langsomt op og kører videre.
91 93Data som er i bufferen til "Refresh"-cyklusen slettes.
Køretrin sættes til 0.
Kørselsretningen ændres til "Fremad"
Function og F1-F4 udkobles.
Dette pågår indtil brugeren påny vælger adresse eller aktiverer en funktion på 6021 CU.
92 93Alle 80 adresser optages i "Refresh"-cyklusen.
94 93Versionstest af Software.
LED-lampen blinker enten en, to eller tre gange. En 6021 CU købt i Juli 2003 blinker 3 gange.
95 93Når 6021 CU indkobles, genoprettes automatisk køretrin, kørselsretning og funktionerne F1-F4 tilstand.
"Function" genoprettes ikke.
97 93Genopretning af sidste drifts-tilstand.
Gives denne kommando genoprettes den sidste tilstand som 6021 CU var i, inden den blev frakoblet.
I 6021 version "3 blink" (Se 94 93) genoprettes køretrin, kørselsretning, tilstanden af "function" og F1-F4.
99 93Alle lokomotiver stoppes.
Lokomotiver med Bremse-forsinkelse bremses langsomt ned.
Spænding bibeholdes til skinnerne.
Derved er det stadigvæk muligt at skifte indstilling på sporskifter.
Se også 90 93Like 0 kan lide
Top