ESU ECoS 2 - Changelog Firmware V3.0.0 -> 3.7.0

 

ESU ECOS - Changelog  ( Firmware V3.0.0 -> 3.7.0 )  :

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.06.2013 - Firmware-Version 3.7.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye muligheder :

  -  L.Net Converter understøttes nu. (Brugervejledning på www.esu.eu)
  -  Ny Decoder-profil : LokPilot V4.0 M4 (ikke til Drift under M4/MFX).
     (For drift med med M4/MFX bliver den Automatisk fremstillede Profil under Tilmeldning anvendt).

Fejlrettelser og mindre Ændringer :

 -  Billedskærms-visningen er Optimeret og på nogle områder hurtigere.
 -  Enhedsmæssige opløsning af Adresser til Lokomotiver til alle anvendelser
     (ECoSSniffer, RailCom, Adressanzeige, Lok-Kategorier i Kørevejege, L.Net converter):
 -  Som det første søges efter et Lokomotiv med Sniffer-Adressen, derefter et Lokomotiv med DCC/Motorola/SX Adresse.
 -  Der overtages kun det 1.ste Lokomotiv. Man har altså ikke ubetinget behov for Sniffer-Adresser, da man i Nødstilfælde falder tilbage på
    den normale Lokomotiv-Adresse.
    Sniffer-Adresser er nu kun nødvendig for M4, til nedmapning af Høje Adresser eller til Konflikt-opløsning
 -  ECoSDetector vises nu med deres "Navn".
 -  Rigtig Visning af RailCom Aktive Porte ( Tidligere blev Detector Standard vist som Aktiv port )
 -  Lok-Valgsiden kan ikke mere anlægge Lokomotiver med ugyldig Adresse.
 -  Lok-Kategorie er nu ikke længere u-initialisieret
 -  Lok-Kategorie er nu ikke længrer valgbar for ECoSDetector-Extension.
 -  Multi-traktion - Bearbejdning og Afbrydelse "crasher" ikke mere.
 -  Visnings-fejl for Drejeskive er rettet.
 -  Marklin Drejeskive kan ikke mere udvælge ikke-ekstirende Spor-afgange.
 -  Märklin Drejeskiven lader sig nu Programmere korrekt.
 -  Rigtig Visning ved mere en 32 s88 Moduler i Linkmanager.
 -  Bruger-definerede Lok Iconer indeholde Farverums-Profil ( Gimp 8.2) virker nu også.
 -  Diverse Problemer med Tilmeldning af ECoSLink-Enheder er rettet og løst.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2012 Firmware-Version 3.6.1 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye Muligheder:

- Udløsning af Køreveje via RailCom og Lok-Kategorier. Der står 16 Lok-Kategorier til afbenyttelse.
   Disse kan redigeres under Setup2 .
   Hvert Lokomotiv kan tildeles op til 4 Kategorier.
   Ved Køreveje er der som ny betingelse Lok-Kategorier.
   Der kan vælges op til 3 Lok-Kategorier pr Betjening.
   Betjeningen tester for "indeholdt", når et Lokomotiv er genkendt og mindst en af Lok-Kategorierne indeholder Betingelsen.
   Betjeningen tester for "ikke indeholdt, når et Lokomotiv er genkendt og Lokomotivet ikke indeholder en Lok-Kategori i Betingelsen.
   (altså også, hvis betingelsen ikke indeholder en Lok-Kategori)
   Hvis ingen Adresse genkendes via Tilbagemelder eller Adressen ikke er tildelt et Lokomotiv, er betingelsen altid "falsk".

- Kørevejs-betingelser kan nu også være "ikke-udløsende", det vil sige at de kan ved ændringer ikke kan udløse en kørevej, men bliver
  testet ved ændringer af andre betingelser
- Ved Kortslutning bliver den "udløsende" Booster vist i Strøm-Monitoren.
- Nye Decoder-Profiler : LokSound V4.0 M4 og LoKSound XL V4.0, Opdateringer af tilstedeværende Profiler.

Fejlrettelser og mindre Ændringer:
- Ved problemer med skiftende Køreveje ved indkobling af ECOS, kan "udløsningen" af Køreveje deaktiveres direkte efter indkobling
   af ECOS
  Skal bruge "Gleis Aus" ved indkobling, for at funktionere tilforladeligt.
- Strøm-tærsklen for Booster lod sig ikke altid redigere, fejl rettet.
- Diverse Problemer med RailComPlus-Symbol og RailComPlus anmeldeses-bjælker er løst
- CS1R anlægger ikke mere RailComPlus-Lokomotiver med en Motorola-Profil.
- Indlæsning af Decoder juster ikke mere DCC128 til DCC28/DCC14.
- Profil eller Decoder-type ændring forandrer ikke mere unødigt funktionerne.

Mere Informationen på : www.esu.eu/support/tipps-tricks/ecos/ , her finder de en beskrivelse af den nye funktion "Lok-Kategorier"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.10.2012 Firmware-Version 3.6.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alment:

- ADD: RailCom understøttelse for ECoSBoost.
  På 60212 CS1 Reloaded kan man nu også anvende RailCom og RailComPlus, den er som standard slået fra.
- CHANGE: Das Verhalten von Boostern von Fremdherstellern (ECoSSniffer Boosterausgang) wurde wieder auf das ursprüngliche
  Verhalten vor 3.4.0. geändert
- ADD: "Hosenträger"-2-vejs, Computerinterface 33, MC/ECoRa DKW2
- ADD: "Hosenträger" 4-vejs Venstre, Computerinterface 34, MC/ECoRa DKW4
- ADD: "Hosenträger" 4-bejs jøjre, Computerinterface 35, MC/ECoRa DKW4
- ADD: Start-Mål-Taste bidirektional, Computerinterface 41
- CHANGE: For kørevej har symboletnummeret for Computerinterface ændret sig til 42.
- ADD: Skifte-artikel uden Skinneprotokol til anvendelse som Dummy-artikel i Køreveje.
- ADD: Understøttelse for Fuunktion 22 / 23 ved Lkomomotiv-funktioner.
- CHANGE: I Multi-Køreskærmen kan man nu også ved ikke valgte Lokomotiver ændre Hastighed og Kørsels-retning med et museklik
  Herved udvælges Lokomotivet (Kun ECoS2 - ESU 50200)
- ADD: Symboler for pendlende Lokomotiver bliver nu også vist på Multi-Køreskærmen.
- ADD: I Multi-Køreskærm kan man nu åbne Lok-menuen ved at klikke på Lok-symbolet for det udvalgte Lokomotiv.
- CHANGE: M4/RailComPlus-Lokomotiver er nu efter Tilmeldniing som "manuel" anlagte Lokomotiver i en Favorit-Liste (Liste 1).
- BUGFIX: Fejl i RailComPlus Tilmeldning fjernet. Tams-Dekoder funktionier nu.
- BUGFIX: Ved RailComPlus "Neue Lok"-Popup bliver fejl-meddelelsen nu ikke vist mere hen over Tasterne (f.eks ved S/W Skærm slet ikke).
- ADD: NMRA Producent-liste opdateret.
- ADD: "OK og Næste"-Taste i Keyboard, de 3 Navne-felter for Sporskifter og Køreveje.
- BUGFIX: Keyboard Styring af 3-begrebs Variante med 2 Skifte-artikeler funktionierer nu også efter "Genstart".
- BUGFIX: Sletning af Links i GBS kan nu gøres mere end 1 gang.
- BUGFIX: Motor-potietenmeter bliver nu også sporet i GBS. (kun ECoS, ikke CentralStation 1 Reloaded)
- ADD: GBS-Links er nu editerbare.
- ADD: Enheds-navne kan i IP-Indstillingerne nu redigeres. Bliver efter Genstart af ECoS også publiseret via DHCP-funktionen.
- ADD: Man kan nu også i Setup, som ved Detector, lade ECoSBooster blinke til identifikation.
- BUGFIX: Klik på 8/16 uden S88-Modul forårsager ikke et nedbrud mere.
- BUGFIX: DCC Programmering i Setup under en løbende Programmering forårsager ikke et nedbrud mere.
- ADD: Shift-Taste i Keyboard.
- BUGFIX: Klik på et ikke forhåndenværende Scrollbox-Element udløser nu ikke længere en selektion.
- CHANGE: Kalibrering af ECoS udkobler nu altid Skinne-forsyningen.

GBS-system:

- ADD: Funktion uden Skinne, Computerinterface 18 (var indtil nu uden skinne i Keyboard, i GBS vist med Skinne)
- ADD: Funktion med Skinne, Computerinterface 36
- ADD: Start-Mål-Taste, Computerinterface 37
- ADD: Dummy 2-begrebs, Computerinterface 38
- ADD: Dummy 3-begrebs, Computerinterface 39, bliver på MC vist som Lyssignal 3-begrebs
- ADD: Dummy 4-begrebs, Computerinterface 40, bliver på MC vist som Lyssignal 4-begrebs


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2012 Firmware-Version 3.5.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Køreveje og Tilbagemelder :

- BUGFIX: Tilbagemeldere udløser sommetider andre (allerede skiftede) Køreveje. Kan medføre heftige Performance-problemer.
- BUGFIX: Webserver - Køreveje XML-Export lader sig ikke åbne med "Openoffice".
- BUGFIX: Visnings-fejl ved Køreveje uden Tilbagemelder i Webserver.
- BUGFIX: Køreveje bliver ikke "Rød", når den skiftes "indirekte" via anlagt Dummy-Artikel.
- BUGFIX: Diverse fejl og nedbrud i kørevejs-området udføres og sletning af Køreveje
- BUGFIX: Køreveje blev ved fremmed skifning ikke altid "Rød", som kunne medføre store problemer med "Skiftede Køreveje ikke skiftet".

- ADD: Kørevejs-gruppering og gruppevis kan frakobles. Er i modsætning til "Udløse Køreveje med Tilbagemeldere" vedholdende.
- ADD: Tilbagemeldnings-flanke, som udløses på Kørevejen er nu udvælgsbare.
- ADD: Mehrfachauslösung von Fahrwegen abschaltbar machen.
- ADD: Udløsning af en Kørevej via tilknytning til en Betjening.
- ADD: Forsinkelse af den 1.ste Skifte-gang i Kørevejen er nu indstilbar.
- ADD: Kørevejen bliver ved ved tilgang til Kørevejs-editerings-menuen udført uden forsinkelse.
- ADD: Kørevejs-Editering kan ikke udføres i STOP-Tilstand
- ADD: Automatisk Udløsning af Køreveje  bliver for "alle" Køreveje i Kørevejs-Editerings-Menuen deaktiveret.

Andet:
- BUGFIX: Nedbrud ved Skifte-Artikels bearbejdning med samtidig tilgang fra PC.
- BUGFIX: Sommetider Nedbrud ved Detector-Bearbejdning fra Taster fra Detector.
- BUGFIX: Fejl i menuen  Detector-Bearbejdning -> Forvaltning.
- BUGFIX: Ved bearbejdning sommetider "falsk" Lokomotiv-Icon i Flertogs-traktioner.
- BUGFIX: Detector-Menu via Strømmonitor -> Strømmonitor lukker ikke mere.
- BUGFIX: LopiDCC Drejeskive understøtter ingen Lange Adresser.
- BUGFIX: Korrekte begrænsninger for Adresser for Drejeskiver.
- BUGFIX: Sommetider nedbrud ved sletning af Drejeskive sletning.
- ADD: Åbne Multi-Køreskærme bliver nu lagret ved Udkobling.
- ADD: Når dette er muligt, lagres det sidste udvalg i Scroll-boksene.
- ADD: Dropdown-Menu Udvalg Centrering.
- ADD: Fravalg af Valgfri Skinne ved Opstart.
- ADD: Lokomotiv Udvalgs-Menu kan nu forlades via Lokomotiv Udvalgs-Tasten.
- ADD: Lokomotiv Udvalg via  Nummer-blokke i Lokomotiv Udvalgs-menuen er nu gjordt hurtigere.
- ADD: Navigator Update 1.4 (Aktivierer Computer-Interface)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.12.2011 Firmware-Version 3.4.3 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pendeltogs-strækninger :
- ADD: Mellemstop for Pendeltogs-Strækninger.
   Man kan nu tilføje op til 4 Mellem-Stop. Hvert Mellem-stop har sin egen "ventetid" kan aktiveres afhængig af Kørsels-
   retningen (kun i Pendeltogs-drift)
   Hvis man ikke angiver nogen Slut Banegård, kan man indrette Kryds-trafik med op til 4 Stationer.

GBS:
- ADD: I GBS kan man ved Editering af det sidste udvalgte Element anlægge dette med et "Doppelt-klik".
- ADD: Ny Skinne-Symbol fpr "bred" Hosenträger og X-kryds.
- BUGFIX: GBS-Artikel forsvandt, Felt kunne ikke belægges påny..

Farve-Billedskærm:
- ADD: Udvidet Stop-Klikområde i Hastigheds-bjælker i Multi-Køreskærmen.
- ADD: Understøttelse af "MPH" i stedet for "km/h".
- ADD: Forbedrede Tacho-Underopdelinger, når dette giver mening.
           Ved Maksimal-Hastigheder større end 50 kan man oprette 5'er Underopdelinger, ved større end 10 kan man opretter 10'er
           Underopdelinger
- BUGFIX: Diverse Problemer med Motor-potitenmeter i området Veksling af Loks, Overtagelse af Loks og Pendeltogs-strækninger.
- BUGFIX: M4 og RailComPlus Anmeldelses-bjælker overlappede hinanden på Sort/Hvid ECoS Skærm.

Skifte-artikler:
- ADD: Variant 2 for 4-Begrebs H/V Lys-signaler. Disse er til Signaler med Doppelspole-drev i stedet for Signaldecoder.
  (f.eks  Lys-signal direkte til K84 eller Switchpilot med Extension).   ->  Se også FAQ-området for SwitchPilot.

- BUGFIX: DCC Afkobler virker igen.
- BUGFIX: For-signaler skifter med Fejl.
- BUGFIX: Problemer ved Skift af 3 og 4-Begrebs Skifte-artikler via Sniffer-Port.

Programmering:
- ADD: Understøttelse af DCC Page-Mode i Setup DCC-Programmering. (Bemærk : Indlæsning kan tage lang tid).
- ADD: "XL" Programmerings-modus i Setup - Programmeringsskinne - Programmerings-mode.
            Overstrøms-tærsklerne er forhøjet, Strømbegrænsningen bliver frakoblet og der foreligger fuld Skinne-spænding og der anvendes
            en konservativ "Timing".
- ADD: Hurtigere Profil-indlæsning af ESU V4 Decodere.
- ADD: Fejlmeldning for Fremmed-Spænding (Forbindelse mellem  Programmeringspor <-> Hovedanlæg) på Programmeringsspor ved
            Programmering vises i Setup.
- ADD: POM-Verify også tilgængelig for Sporskifter. Der anvendes samme indstilling for Sporskifter som anvendes til Lokomotiver.
            Check-boksen er i Sporskifte-Modus skjult af Adressen.
- ADD: Indstillinger Analog-Modi aktivieret for M4/mfx Dekoder.
- BUGFIX: Diverse Problemer og "Workarounds" med M4/mfx Programmierung:
                  ECoS sletter nu ikke mere Mapping-indstillinger i Märklin Decodere (Köf Telex, ...).
- BUGFIX: Ved Setup DCC Læsning blev værdien kun vist og ikke overtaget, således at der ved direkte skrivning blev indskrevet den
                  "falske" værdi
- BUGFIX: Lokomotiv-bearbejdning glemte sommetider, at koble Programmerings-Spor tilbage til normal tilstand.
- BUGFIX: RailCom-Kommandoer blev ved POM-skrivning også sendt ved frakoblet RailCom/Verify.
- BUGFIX: Nu bedre genkendelse af LokSound V4.0 Decodere i Profil indlæsningen.
- BUGFIX: Nu den rigtige For-faktor ved Accl/Decl for LokPilot Basic.
- BUGFIX: LokPilot micro V4.0 DCC blev vist som "LokSound Classic".

PC-Interface:

- ADD: Mulighed for Nedlukning af ECoS via PC-Interface.
       (Strømmen skal fortsat fjernes, således som over 3 Sekunders trykket på STOP-Tasten
       Kommandoen lyder: set(1, shutdown). Det kan forekommer at Kommandoen ikke bliver bekræftiget, da ECoS allerede er slukket.

- BUGFIX: ECoS er ved afslutning af Netværks-forbindelsen tit Lukket ned, når View på Detector med Nummer != 1 er tilstede.
          View kunne ikke fra Opløses fra PC-Programmet
- BUGFIX: PC-Interface har ved sletning af Lokomotiver kommet med "tomme" hændelser i Lok-Managereb og forkastet Lok-Manager.
- BUGFIX: Detector forkastet hændelser på 100. Analog har S88 Tilbagemeldere forkastet hændelser på 200.
- BUGFIX: ECoS har forkaster "tomme" hændelser på 1.

Andet:

- ADD: Lagrings-Taste i Setup.
- ADD: Lokomotiv Udvalgs-Menu har når det er muligt, udvalgte aktuelle Lokomotiver.
- ADD: Alphabetisk Sortering i ECoSLink-Menu.
- BUGFIX: Sjældne Nedbrud ved Sletning af ECoS-Detector enheder.
- BUGFIX: Diverse Fejl ved Lagring af Detector og S88-tilordninger i Køreveje og pendeltogs-strækninger.
          Diverse Visnings-problemer med Detector-Numre.
- BUGFIX: Touch-hændelser gik under "Belastning" tabt (f.eks Keyboard frøs og kunne ikke anvendes).
- BUGFIX: Visnings-fejl af Specialtegn i  ECoSBoost-Navne.
- BUGFIX: Tastefejl i "Fransk" Lok-Bearbednings Menu (Billeder).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.03.2011 Firmware-Version 3.4.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med denne Version er det for første gang muligt at anvende RailComPlus med Loksound V4.0 og Lokpilot V4.0 Decodere
Forudsætning er en Opdatering af Decoder-firmwaren med Lokprogrammer-Softwaren med mindst Version 4.1.2 indlagt i Program-versionen
RailComPlus-Funktion kan aktiveres i Menuen ; "Setup"-"Datenformate".
Tilmelder et RailComPlus udstyret Lokomotiv sig til ECoS, så vises Fremskridts-processen via en fremskridts-bjælke på Skærmen.

Er DCC-Adressen på Lokomotivet allerede tildelt et andet Lokomotiv i ECoS, fremkommer et nyt vindue på skærmen hvroi Decoderen kan
tildeles en ny Adresse
Er Adressen ikke allerede anvendt, overtages Lokomotivet med den bestående Adresse af ECoS.
Lok-navn / Lok-Symbol og Funktions-symboler bliver ved ændringer på Decoderen lagret i Decoderen og bliver ved tilmeldning overtaget
automatisk igen.
Det er muligt at bearbejde dette i LokProgrammer såvel som i ESU ECoS
Vi anbefaler at Lokomotiver som allerede er blevet anlagt i ECoS og som nu skal styres med RailComPlus bliver "slettet" før Aktivering
af RailComPlus i Decoderen og anlægges påny igen
Ellers bliver Lokomotivet anlagt påny og vil således medføre at Lokomotivet er dobbelt tilstede på ESU ECoS.

Læg venligts mærke til :

- RailCom og RailComPlus er ikke muligt med CentralStation 1 Reloaded pga Hardware-mæssige beskrænkelser.
- RailCom og RailComPlus fungerer udelukkende kun på Hvoedspors-udgangen på ECoS.
  (For ECoSBoost-Booster bliver der stillet en Opdatering til rådighed, for at man fra ECoSBoost forsynede Bane-afsnit kan anvende
   RailCom og RailComPlus.)

Endvidere bliver følgende ting ændret i forhold til Sofwareversion 3.3.3 :

-ADD: Undertøttelse for alle Decodere i LokDecoder-Familien V4.0 (LokPilot V4.0, LokPilotDCC V4.0, LokSound V4.0, LokPilot micro V4.0,
          LokSound micro V4.Innocent i Dekoder-profilen.
          Funktionsmapning læner sig herved op af Funktionaliteten i ESU LokProgrammer.
          Om kort tid bliver der i Support-Området under "Tipps und Tricks" offentliggjordt en Kort Vejledning angående Funktions-Mapping.

-ADD: ECoS lagrer nu den sidste Stellwerk-Tab.
-ADD: Ny Knap : "Slet Alle DCC Anmeldte Loks" i Setup 2: Alle med RailComPlus anmeldte Lokomotiver bliver slettet og tilmelder sig påny igen
-ADD: Firmware-version i Backup-filnavn som "Standard".
-ADD: Lokfunktionen op til F21 Skiftbare.
-ADD: Ekstra tilgængelige Funktions-Iconer (Sanding, Trykluft, ..)
-ADD: For-signal Symboler (Stellwerk, GBS).
-ADD: s88-Monitor: Tilbagemeldere er nu nummmeret.
-ADD: Setup: Programmerings-Menu : Selectrix
-ADD: "Setup"-"Loksøgning":
      Lokomoitver med (M4/RailComPlus) kan nu anmeldes via Programmering-sporet.
      Tidligere gav det ofte problemer med at M4-Lokomotiver ny-anmeldte sig i Strømløse Baneafsnit eller Bremsestrækninger, hvis det andet
      Lokomotiv blev slettet. Dette er nu kun tilfældet hvis et M4-Lokomotiv bliver slettet fra ECoS
      Ny-Anmeldning af et "mistet" Lokomotiv kan nu også foretages via Programmerings-Sporet. Det er blevet meddelt os at delvise Marklin
      Decodere af nye typer ikke mere kan styres og ikke lader sig anmelde til ECoS
      For at fremtvinge en Ny-Anmeldning skal det pågældene Lokomotiv stilles på Programmerings-Sporet og der trykkes på den Aktuelle Knap.
      Dette kan ske for M4 og RailComPlus lokomotiver.
      (Egentlig skulle tilfældet med et af-meldende Lokomotiv ikke opstå, denne nye Funktion kan dog i Fejl-tilfælde afhjælpe problemet.)

-ADD: Kalibrering af Dreje-regulator: Sker ved hjælp af samtidig tryk på F3+F6 (på ECoS2 - ESU 50200) og F2+F5 (ECoS1 - ESU 50000).
           I den følgende Menu kan Nul-positionen og Højre-anslaget på Dreje-regulatoren indstilles.

-ADD: Lok Bearbejdning: Ved ændring af Data-formatet i den samme  Protokoll (DCC xx->DCC xx; MOT xx->MOT xx) bibeholdes Funktioner.
-ADD: Logging-Funktion: Enheden logger relevante Drifts-tilstande.
          Loggen er efter Kopiering (under "Setup2->Info: Log anzeigen dann:" "Speichern") tilgængelig via Web-interfacet.
          Kritiske Meldning kan signaliseres i Hovedmenu ("Neue Logmeldungen signalisieren").
          Derfor er denne funktions-mulighed særdeles anvendelig i samspil med deres Computer.

          VIGTIGT : Log-filen skal før tilgang gemmes (Lagres) via Web-Interfacet: Setup2->Info: Log anzeigen und dann "Speichern".

-BUGFIX: LokSound3.5 MTC AUX3 og AUX4 i Funktions-mapping
-BUGFIX: Webinterface: Firmware-Opdatering: "Senden"-knappen fungerede ikke på den engelske side.
-BUGFIX: Programmerings-funktionen i Menu "Lok bearbeiten"-"Erweitert" er blevet gennemarbejdet og opdateret.
-BUGFIX: Fejl i Engelsk Keyboard-Layout ("[" og ";"-Taster).
-BUGFIX: Højre-Skrivefejl i Splash Screen.
-BUGFIX: Railcom-Tilbagemeldning i "Stellwerk" fejlbehæftet (Symbol forsvinder).
-BUGFIX: Tekster: Porgugesisk : Falske Tilstands-tekster ved Signaler.
-BUGFIX: GBS: Ausleuchtungssymbol "Bahnhof" falsk (ECoS 50000/CS Reloaded).
-BUGFIX: Webinterface: Lokliste Excel-Download: Snifferadresse falsk.
-BUGFIX: Stellwerk: Beskriftigelser forskudte (ECoS 50200).
-BUGFIX: Backups med flere Lok-Billeder vil ved sikring af Konfigurationen lade sig overføre korrekt.
-BUGFIX: Sorterings-funktion (Loklister, Skifteartikel-Lister): Omlyd og Specialtegn bliver ikke sorteret korrekt !.
-BUGFIX: Lok Bearbejdning: ved valg af "Live"-Modus bliver nu allerede værdier skrevet.
-BUGFIX: GBS: Krydssporskifte-symbol 4 tilstande rettet.

I de forudggående Test er det blevet meddelt os at enkelte ældre Motorola-Decoder opfatter RailComPlus-Signalet "falskt" og dermed kører
videre med langsommere hastighed. Med disse Decodere er drift med RailComPus ikke muligt.
Endvidere kan det i enkelte tilfælde komme til problemer med ældre ekstenre Boostere.
Dette viser sig ved problemer med Anmeldnings-bjælken i det første skridt.
I dette tilfælde er drift med RailComPlus ikke muligt-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2010 Firmware-Version 3.3.3 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUGFIX: Dreje-regulator bringer  CS1 reloaded til Nedbrud. fejl rettet.
BUGFIX: Nedbrud i Menu "Lok bearbeiten"-"Erweitert".
BUGFIX: Skifteartikel-Adresse kan nogle gange ikke ændres.
BUGFIX: Webinterface: Objektliste-download: Falsk filnavn ved Skifte-artikler.
BUGFIX: GBS: Symbol Banegård mangler mangler.
BUGFIX: PC-Interface leverer ved : get(id, locodesc) IMAGE_TYPE_INT ved bruger-definerede Billeder.
BUGFIX: MobileStation tilslutning til ECoS: Funktions-symboler bliver ikke vist rigtigt.
BUGFIX: Brugerdefinererede Lok-Billeder : Ikke forhåndenværende Iconer (f.eks ved indlæsning af en Backup / Tilmelldning af et
               M4-Lok) i Lok bearbeiten" -> ECoS går ved ved angivelse af "OK".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2010 Firmware-Version 3.3.2 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUGFIX: PC-Interface: Ændringer af FN-Symboler + Lok-symbol bliver ikke anmeldt som Opdatering
BUGFIX: Skinner bliver ved Genstart ikke explisit frakoblet.
BUGFIX: Funktion-mapping: LP3.0 har Bremselyd.
BUGFIX: "Lok Bearbejdning" - "Udvidet": Køre-indstillinger CV29.4 (Motor-kendnlinie) falsk tekst
BUGFIX: Dekoder-profil indlæsning går somme tider/for det meste ikke.
BUGFIX: Ved samtidigt slip af af 2 Moment-funktioner forbliver den ene "ON".
BUGFIX: ECoS lukker ned, hvis man i Strøm-monitor trykker "Stop"-tasten.
BUGFIX: Webinterface: Objektliste-Download funktionierer ikke altid korrekt.
BUGFIX: Traktion: knappen "Lok nach oben" sletter Lokomotiv.
BUGFIX: Læsning/Skrivning i Setup->Programmering er ikke altid "grå-lagt" når STOP er aktiveret.
BUGFIX: Drejeskive bliver ikke "Lagret".
BUGFIX: Højre Skrivefejl - Startbilledskærm (Fransk)
ADD: Ausleuchtung s88-Abschnitt im GBS
ADD: Pendeltogs-strækning "automatisk" aktiv efter Genstart.
ADD: "Lok neu"-"Eigenschaften": Udløsning af Funktioner testvis.
ADD: Dekoder-Profil LokPilot 4


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2010 Firmware-Version 3.3.1 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vigtig Henvisning:

Hvis de Opdaterer fra Firmware-version 3.0.0, skal de IKKE sikre deres Data før og gennemfør ikke en Fabriks-reset.

BUGFIX: Problemer med Backup fra Version 3.3.0
BUGFIX: Objektliste-Download via Webinterface: Nu Excel-kompatibel XML-format som Fil-format.

Henvisning: Den downloaded  XML-fil kan åbnes med Microsoft Excel eller OpenOffice.org Calc.
En XML-Viewer er ikke egnet til at se Data'ene med.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2010 Firmware-Version 3.3.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADD: Bruger-definerede Billeder til Lokomotiver, visning af de Interne Lokomotiv-billeder i Web-Interfacet
         Hvordan denne Funktion skal benyttes, ka de se i den Tillægs-vejledningen til Brugervejledningen på ESU's hjemmeside under
         Download -> Betriebsanleitungen -> Digitalsysteme.

ADD: Frakobling af s88-Meldere pr Software.
ADD: Ny Menu "Betriebseinstellungen":
         Denne menu er nu hjemsted for Strøm-monitoren og s88 De-aktivering.
         Indstillingerne i denne Menu gælder kun indtil næste genstart af Digital-centralen.

ADD: Checkboks "Railcom deaktivieren" er nu omdøbt "Railcom aktivieren" for bedre forståelighed.
ADD: Forbredret Web-Interface
ADD: Web-Interface: Objektliste kan nu gemmes som en csv-fil til Download til videre forarbejdning i Microsoft Excel
ADD: Ungarnsk Sprog-understøttelse
ADD: Reset via Web-Interface er nu muligt
ADD: Performance og Stabilitets-forbedringer (f.eks hurtigere Opstart af Digital-centralen)

BUGFIX: Ny Lokomotiv anlægning - Dekoder-profil uden lagring indlæsbar
BUGFIX: PC-Interface melder sig med Version 0.1
BUGFIX: Adressefelt i Lok bearbejdning for lille (ECoS 50000 / Central Station Reloaded)
BUGFIX: ved 3-Begrebs Signal bliver Varianter ikke overtaget.
BUGFIX: Symbol "Bremsenquietschen an" Til/Fra ombyttet.
BUGFIX: Setup DCC-Programmering POM er nu de-aktivieret ved frakoblet RailCom
BUGFIX: Ændringer i "Lok bearbeiten" bliver sommetider ikke overført til M4-Lokomotiver.
BUGFIX: Funltions-mapning: Soundslot-Nummerering er in-konsistent med LokProgrammer
BUGFIX: Backup: Filnavn indeholdende tomme tegn i filnavnet lader sig ikke sikre.
BUGFIX: Fremstilling/Tilbageførsel af Backups: Backup-Funktionaliteten er nu mere stabil ved hjælp af Fejl-prøvning.

Læg venligst mærke til : Backups, som er fremstillet med Firmware-versioner større end 3.3.0 er ikke kompatibel med "mindre"
Software-versioner.

BUGFIX: ECORA: Motorola Funktions-decoder bliver ikke vist med 14 Køretrin.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.06.2010 Firmware-version 3.2.1 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- BUGFIX: Problemer med Skift af Kørevej ved Start af ECoS (ny ECoS-Sniffer Software).
- CHANGE: Traktioner har nu som Forud-indstilling "Lokliste 1" sat.
- CHANGE: PC-Interface: Legacy-Kommandoer get(id, symbol) and get(id, funcsymbol[nr]) er implementeret
                   Disse Kommandoe leverer nu gyldige Tilbagemeldnings-værdier, PC-Software så som ControlGUI understøttes dermed.
Hinweise: set-Befehle er på grund af ændret intern Struktur ikke muligt.
- BUGFIX: MobileControl: Endeløs Overførelse af Lokomotiver.
- BUGFIX (Central Station): Dreje-regulator bruger til forringelse af køretrin 2-3 Klik.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.05.2010 Firmware-version 3.2.0 til ECoS 50200 / ECoS 50000 / CS 1 Reloaded Platformen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alment:

- CHANGE: Fælles Kode-basis og Release-termin for ECoS 50000 / Central Station Reloaded / ECoS 50200
- BUGFIX: GBS: Momentartikler skifter ikke korrekt.
- BUGFIX: Lokvalg: Lokomotiver kan efter valg fra GBS/Setup ikke styres.
- BUGFIX: Grafik-fejl ved anlægning af Køreveje.
- BUGFIX: Sporskifte Anlægning/Bearbejdning: Skift af Tilbagemelder bliver ikke overtaget.
- BUGFIX: Portugisisk Sprog: Ingen Keyboard-indtastninger muligt.
- BUGFIX: Hastigheds-bjælken går ikke over den komplette Bredde.
- BUGFIX: Decoder-programmering af Skifte-artikler: Forsættelses-viser bliver ikke slettet.
- BUGFIX: Forhøjelse af pålideligheden og forbedring af Tilbagemeldnings-hastigheden for s88 Moduler.

PC-Interface:
- ADD: I PC-Interface er der foretager Tilpasninger.
            Vi tilbyder aktualiseret Dokumentation til Interfacet (Tilgængelig i Download-området på ESU's hjemmeside).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2010 Firmware-version 3.1.2 for ECoS 2 (ESU 50200 med Farveskærm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- BUGFIX: M4 Dekoder melder sig efter bearbejdning med ECoS ikke mere til en Marklin MS 1.
- BUGFIX: Keyboard-Layout Dansk: "Z" mangler.
- BUGFIX: 3-Vejs Sporskifte: Visning i "Stellwerk" og "GBS" ikke synkron.
- BUGFIX: Drejeskive Anlægning/Bearbejdning: Ved Profil-veksling bliver teksten "Pause" og "Geschwindigkeit" ikke slettet.
- BUGFIX: Drejeskive Anlægning/Bearbejdning: Falsk tekst ved indtaste-feltet "Adresse".
- BUGFIX: Booster-forsinkelse aktiveret -> ECoS genkender "Stop" med det samme.
- ADD: Portugisisk Sprog-understøttelse.
- ADD: Italiensk Sprog-understøttelse er Komplet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.03.2010 Firmware-version 3.1.1 for ECoS2 (ESU 50200 med farveskærm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- BUGFIX: Funktioner kan nu også angives med "huller".
- BUGFIX: PIN-Indtastnings-Setup: Nul er i PIN er nu muligt.
- BUGFIX: Keyboard (Fransk) : AZERTY korrigeret.
- BUGFIX: Setup Pendellokomotiv: Joystick-Funktion er nu konsistent med andre Setup-Lister (ingen OK ved Joystick-højre mere)
Like 0 kan lide
Top