Picture

Frank F

Vamdrup

Indlæg: 557

PB  Hjemmeside

Wiki-Skribenter søges

Hermed en Opfordring til alle os Modeljernbane-Brugere.

 

Wiki-delen på Sporskiftet.dk har et "meget" stort potentiale til at blive et "Fælles Informations-databank" for alle os Modeljernbane-Brugere til at søge

Oplysninger og Informationer vedrørende Modeljernbane-drift.

 

Har du "mod på" eller "lyst til" at skrive Wiki-sider til "fælles gavn" for alle os modeljernbane-brugere og har du "mod" på at sætte dig ind i hvordan

Wiki-delen på Sporskiftet.dk fungerer, er det bare med at komme i gang med Mus og Tastur og "skrive/oprette" nye Wiki-sider på Sporskiftet.dk.

 

Vi har "allesammen" forskellige forudsætninger relateret til "vores viden" om Modeljernbane-drift.

Nogle er garvede og rutinerede Modeljernbane-folk, imens andre er "nye" modeljernbane-brugere og er nysgerrige efter at få Oplysninger / Informationer

/ Viden relateret til de eventuelle "Projekter" som de i øjeblikket er i gang med derhjemme på anlægget. 

 

Alle vil formodentlig kunne bidrage med Information / Oplysninger / Viden /  som kan være "værdifuld" for andre modeljernbane-brugere i den ene eller anden form.

Har du Viden om "specifikke" Emner eller "Oplysninger" relateret til modeljernbane-drift eller omfattende viden om anvendelse af Produkter og Digitale Centraler er

"du" egentlig selv den mest "perfekte" Wiki-skribent til Wiki-siderne på Sporskiftet.dk.

 

Heller ikke alle er "mestre" ud i det Engelske og Tyske sprog, som mange Produkt-vejledninger til modeljernbane er skrevet i og kunne måske have brug for

en "hjælpende" hånd med at forstå, den måske til tider for dem meget "tekniske" Information og Udtryk disse Vejledninger kan byde Brugeren på.

Også til dette formål er en "Dansk-sproget" Wiki-Oversigt på Sporskiftet.dk et "godt" middel til at kunne formidle Viden og Kendskabet til Analog/Digital

Modeljernbane-drift for alle os Brugere.

Husk på at ikke "alle" har de samme forudsætninger som du måske selv har med din "egen" grad af Viden og Kendskab til Modeljernbane-drift, men din

Viden er "måske" guld værd for en anden Modeljernbane-Bruger som "ikke" selv har oparbejdet den store viden endnu.

 

 

Ligeledes er det af "stor" betydning at Wiki-siderne indeholder de mest mulige "korrekte" og "afprøvede" Informationer af hensyn til Sporskiftets brugere

og deres korrekte anvendelse af Digitale Komponenter og Materiel til deres Modeljernbane.

 

Vores Webmaster på Sporskiftet (Lars Skjærlund) og andre Personer (inklusive mig selv) med nogen erfaring i Opbygning/Strukturering af Wiki-sider vil 

"måske" kunne bidrage med at opbygge en "Forbedret" Hjælpe-sektion på Sporskiftet.dk, som viser Brugerne af Sporskiftet.dk, hvordan man som Bruger

"Opretter/Skriver" en Wiki-side i form af en hjælpe-sektion bestående af Forklaringer og Illustrationer, som guider Brugeren igennem forløbet og ligeledes

forklarer hvad der kan lade sig gøre under Wiki-delen og de muligheder som der er/kan stilles til rådighed for brugeren under Wiki-delen.

 

Ikke alle har "måske" tid til at skrive "detaljerede" Wiki-sider grundet andre gøremål, men alle vil kunne "bidrage" med et eller andet "emne" under Wiki-siderne

i den ene eller anden størrelse eller form.

Jeg skriver selv en del om Marklin og andre Produkter under Wiki-delen, når jeg har tiden og lysten til dette og udvider derved hele tiden min "egen" viden igennem

det at lave lidt research og tilegne mig endnu mere viden omkring disse Modeljernbane-Emner, som via Wiki'en også vil kunne komme andre Brugere af Sporskiftet

til gavn.

Ligeledes "prøver" jeg selv på at skrive de Wiki-siderne jeg producerer, i en for Sporskifte-brugeren let forståelig sprog-form, men dette er "ikke altid" muligt,

da der igennem de seneste år er opstået mange nye Udtryk og Tekniske ord, som Modeljernbane-brugere skal have et "vist" kendskab til i forbindelse med Analog/

Digital modeljernbane-drift, for at kunne forstå betydningen af disse Tekniske Ord og Udtryk.

F.eks vil en  "Teknisk Modeljernbane-Ordbog" og andre tiltag måske kunne gavne os alle, som Brugere af Sporskiftet.dk.

 

Har du Ide'er eller et Oplæg til en "forbedret"  Opsætning/Struktur af Wiki-forsiden på Sporskiftet.dk, vil jeg meget gerne høre fra Dig, da jeg i øjeblikket selv arbejder

på et forslag til dette i form af en Tabel-opbygget Struktur for at lette "overskueligheden" for Sporskiftets Brugere, som vi så senere vil kunne præsentere for Webmaster

som et Oplæg/Forslag til en Ny Wiki-forside.

 

 

Andre Forslag modtages også gerne, som vi så senere vil kunne overføre til en "Dialog" med vores "Webmaster" , i form af de "muligheder" for brugeren som

kan skabes i WIki-delen på Sporskiftet.dk, hvis han er "indstillet" på medvirke til dette.

Jeg har tidligere "udtrykt" dette over for vores webmaster Lars Skjærlund og han foreslog den gang et eventuelt "samarbejde" om en Opbygning af en mere

strukturet Wiki-forside indeholdende de forskellige "Modeljernbane-Emner" man nu en gang kan støde på som Modeljernbane-Bruger.

 

Jeg håber ligeledes på, at nogle Personer med "lyst" til at skrive flere "nye" Wiki-sider, vil "melde" sig som Skribenter til Wiki-delen på Sporskiftet.dk

 

Forslag til en ny Wiki-forside på Sporskiftet.dk bør "debatteres" under Forum-Punktet "Wikien" i Forums-delen på Sporskiftet.dk, som er oprettet at Lars Skjærlund til

selvsamme formål.

Dette er for at fastholde Ide'er / Forslag / Oplæg, samt for at samle alle bidrag under det samme Forums-område for at lette overskueligheden for Alle os Brugere af

Sporskiftet.dk med henblik på bevare et samlet oversigt over Indkomne Forbedrings-forslag og eventuelle Ønsker fra Brugernes side, samt muligheden for at Lars løbende

kan "kommentere" hans holdninger og synspunkter set i forhold til hans "arbejde" med hensyn til Driften / Vedligeholdelsen / Opsætning af Sporskiftet.dk

 

Dette indlæg er oprettet af Sporskifte-bruger : Frank F

 

 

 

 

 

 

 

__________________

Frank F.

Marklinisterne.dk   CS2 - Lokicon Databank

• Kontakt : jf@marklinisterne.dk / ff@marklinisterne.dk
• Marklin H0 • C-Skinner • Bane 40 m•  Marklin CS2 (60215) • MS2
• Mainstation/Mobilestation Apps Apple/Android • Marklin PC-Software 3.8.1 •
• M7286 (M/LDT TT-DEC) • M7294 Skydebro • M76500/76510/7051 Kraner •
• MDT3 • MDP 60971 • 60801 Sound Programmer •
• ESU LokProgrammer • ESU Teststande • Testbane
• (Wiki-Skribent: Marklin/ESU-Digital-Drift / CS2 / MS2 / ESU ECoS) •

 

 
Like 0 kan lide
Top