Sundbybanen, et K-skinneanlæg, epoke III b

Der er nogen gode muligheder i blog-sektionen. Så derfor lægger jeg efterhånden min anlægsbeskrivelse ind her i stedet for.

De første overvejelser;

Overskriften melder ud med hvad det bliver for en bane. Helt fra starten, allerede inden jeg overhovedet vidste hvor meget plads jeg ville få, blev der lagt nogen ting fast.

Valget faldt på AC, på trods af det større skinneudvalg i DC. Bl.a. det strømmæsige her kan jeg godt lide, ligesom jeg lægger vægt på driftssikkerhed og stabilitet. Og det har indtil nu vist sig at holde stik. Men så indgås der til gengæld nogen andre kompromiser. 

Når snakken går på K-skinner som blev valget, så glem alt om at køre med visse typer af trækkraft (Heljan) og lange vogne i øvrigt, på de korte K-skifter, kurveskifter og små R1- og R2-kurver. Ønsker man dette, så tag hensyn til det ved materielvalget.  

Anbefalingen med noget materiel lyder på mindst 42 cm i radius, ellers fungerer det ikke uden forskellige ombygninger.

Så derfor lagde jeg mig fast på radius 4 som det mindste (det er godt 1,1 m i diameter) og lige slanke sporskifter. Det giver begrænsninger, men det er bestemt ikke umuligt at få noget fornuftigt ud af det. Også i det rum til formålet der kom ud af det. Og det har vist sig indtil nu at fungere rigtig godt med materiellet, selv med Heljans E-maskine.

Udformningen og styringen af banen;

Banen er udformet som en punkt til punkt bane med endestation og færge i den ene ende, videre til en mellemstation og så ned til en opstilling med vendesløjfe i den anden ende.

På sigt er der mulighed for at bygge et ekstra lag ovenpå via en helix der går op, til en sidebane/privatbane. Men det ligger dog ikke lige for.

Anlægget bliver indrettet i et 14 kvm opvarmet rum, og bliver bygget som et etageanlæg eller et lagdelt anlæg, som nævnt ovenfor. 

Den nederste del med opstillngen er foreløbig ved at være færdig, den er bygget op med spånplade. Det er solidt, nemt, forholdsvist billigt og har vist sig at fungere rigtig godt. Den ret store helix der skal føre op fra opstillingen er også ved at være klar. Den er bygget op med gevindstænger og finer.  

Til styringen har jeg valgt Commanderen fra Viessmann, der har et væld af muligheder i sig. Men vil kun komme til at gøre brug af nogen af dem, da jeg ikke er interesseret i en fuldautomatiseret bane.

Opstillingen får 9 overvågede spor, hvor det er meningen jeg selv vil "plotte" togene ind når de skal derned. Commanderen har mulighed for at indstille togveje på forhånd, og dette vil jeg komme til at gøre brug af. Da der er tale om en enkeltsporet strækning, også på helixen til opstillingen, er det ikke nødvendigt med den store automatik.

Trafikideen;

Rent tidsmæssigt snakker vi sidste halvdel af 1950´erne/første halvdel af 1960´erne. Det var jo lige i den periode der for alvor begyndte at komme gang i hjulene igen, efter de "magre" år under besættelsen og efterkrigsårene. Det der var med til at sætte det hele i gang og ikke kun i Danmark, men i en stor del af Europa, ja det var Marshallhjælpen. Det betød for alvor at landbruget blev mekaniseret (tænk bl.a. bare på de utallige Fergusontraktorer der efterhånden overfløddiggjore hestene i landbruget og betød at der kunne produceres mere) og vel indirekte gav skubbet til at Danmark udviklede sig fra et landbrugsland til et industriland. De mange industrivirksomheder betød at der skulle bruges flere hænder, og det betød efterhånden ændrede kønsrollemønstre op igennem 1960´erene. Konen kom efterhånden mere og mere væk fra de hjemlige kødgryder. Det betød efterhånden mere velstand og dermed at folk fik råd til bil. Det var jo ikke så godt jernbanemæssigt, men har valgt at det ikke skal skinne for meget igennem på modelbanen. I Tyskland oplevede de "Wirtshaftswunder" og det betød bl.a. at der kom godt gang i den tyske eksport af typisk maskiner og biler.

Rent materielmæssigt befinder vi os i perioden hvor dieseltrækkraften så begyndte at gøre sig gældende, men det er stadig sådanne at dampen har noget at have skullet sagt.

Der bliver en afstikker til nye tider med MA-lyntoget, det første blev leveret i 1963. Men der gås ikke op til litra MZ.

Der kører stadig diverse Q-vogne i godstogene, enkelte HJ-vogne er ved at slå igennem (de blev som bekendt ombygget fra Q-vogne). Og enkelte moderne godsvogne er også ved at markere sig, nemlig litra T, senere Ks og forskellige lukkede stålgodsvogne, bl.a. litra HS-T. Der kommer naturligvis også udenlandske typer, specielt tyske vogne.

Af personvogne bliver der gjort en lille afstikker op til en enkelt af de første B-vogne der blev leveret i 1964. Ellers bliver det de gængse epoke III typer der kan fås, kombineret med internationale vogne også.

Den store station på anlægget bliver Sundby, og som navnet lyder, ligger den ud til vandet. Der er helt klart hentet lidt inspiration i Helsingør, omend at pladsforholdende sætter sine begrænsninger.

Sundby har alle tænkelige faciliteter, såsom skoler, sygehus, uddannelsessteder og forskellige virksomheder både indenfor service, men også handel og industri. Endelig er der også et sommerhusområde i udkanten af byen. Kombineret med en færgeoverfart, giver det grundlag for en hel del persontrafik med tog. Færgen gør desuden at der er en hel del transittrafik igennem Sundby med godsvogne og især af udenlandske vogne men også en del danske. En vis del af den tyske og danske eksport til Sverige og Skandinavien går nemlig også igennem her, pga. kapacitetsproblemer andre steder.

Desuden ligger der også nogen virksomheder i Sundby, der har sporforbindelse til banen.

Den absolut helt store virksomhed er Andelsslagteriet, der beskæftiger rigtig mange personer. Der er en meget stor eksport herfra, så der er en livlig transport af hvide vogne.

Af faciliteter til persontogene råder Sundby Station over tre perronspor.

Desuden er der posthus med eget sidespor.

Der kommer også et pakhus til stykgods. Og naturligvis en lille læssevej med kran til vognladsningsgodset, men forholdene er trange.

Pga. trafikken, er der også et maskindepot med 21 m drejeskive i Sundby og olietankanlæg til diesel. Om det bliver en 3- eller 6-sporet remise overvejes fortsat.

Til at styre toggangen er der en signalpost i indkørselsenden af stationen og stationen har stadig sine armsignaler i behold.

Fra Sundby fortsætter banen gennem bakket og kuperet terræn med både skov og marker og 15 km fremme nås Midtby (den bakkede strækning forklarer også store togmaskiner på den enkeltsporede hovedstrækning).

Banen er naturligvis ballasteret, indhegnet og med den obligatoriske stangrække langs sporet.

Skinnerne mellem Sundby og Midtby er blevet fornyet for ikke så mange år siden, hvilket var hårdt tiltrængt. Det har betydet at hastigheden har kunnet sættes op til 120 km/t for de hurtigste togs vedkommende (lyntog, eksprestog samt hurtigtog). Og det forklarer at skinnerne er code 100 (som Märklins K-skinner jo er). Man nåede lige akkurart ikke at bruge de helt nye betonsveller, der var ved at komme frem, så sporet ligger stadig i de traditionelle træsveller.

Midtby der der kan takke jernbanen for sin vækst, har et stort parcelhusområde der er i rivende udvikling, da priserne er forholdsvis billige herude i forhold til Sundby. Brugsen har lige bygget en stor butik ude i parcelhusområdet og har dermed nedlagt sin efterhånden alt for lille butik inde i det gamle Midtby. Ligesom der lige er blevet bygget en ny skole ude i området, den gamle landbyskole var efterhånden også alt for lille.

Desværre tillader pladsen kun at vise en begrænset del af Midtby'

Midtby Station har et langt krydsningsspor samt en læssevej. Der foregår en livlig stykgods- og især vognladningstrafik til Midtby. Krydsninger er der ofte. Typisk et standsende persontog eller et rangerende godstog der må vente på et gennemgående eksprestog eller internationalt tog.

Fra Midtby går det videre ud i "hovedlandet". 

Afslutning;

Det var lidt om trafikideen mm. Der kommer jo nok nogen justeringer af det hen ad vejen.

Rent tidsmæssigt kan det godt indimellem knibe med at bruge den tid man vil på anlægget. Specielt når der også er andre ting der skal passes. Men der sker da noget.

Som noget af det seneste, er jeg nu i gang med at trække fødeledninger (for ca. hver anden m), og at digitalisere sporskifterne på opstillingen. Dette er et meget stort arbejde, men det går stille og roligt frem. Helixen er meget tæt på at være færdig. Den er godt 1,1 m i diameter og går 4 ½ omgang rundt (fører undergrunden""hovedlandet" op til den synlige del af anlægget.

Mvh

Claus

 download.jpgdownload2.jpg

 

__________________

Dansk epoke III (Statsbane med færgehavn), 1956-1966. H0, K-skinner, digitalt med en Ecos II.

Like 2 kan lide
Top

Picture

Skovsøekspressen

Jernbaner i den "gyldne" epoke III er sagen

Indlæg: 2.874

PB  Blog

Så fandt jeg ud af hvordan man tilføjer til bloggen her Smile

Jeg kommer nok også frem med nogen dybere beskrivelser af min digitalstation på et tidspunkt (som er en Commander), efterhånden som jeg kommer mere ind i den. Der er nogen forskelle i forhold til Rocomotion fx. Eksempelvis satser jeg på Viessmanns tilbagemelder med sporbesættelse (5233), og i "teorien" virker det mere enkelt i det. Det er så ikke sikkert det bliver sådanne i praksis :-) 

Man skal under alle omstændighede gøre sig nogen tanker om hvad det er man vil have ud af sit anlæg, som Dennis TR også er inde på i hans blog. Fx begynder jeg også at kunne se lidt fordele i at et tog kører automatisk ind og standser på et givent opstillingsspor, efter en forudbestemt rute. Så kan tiden imens gå med fx at rangere på stationerne. I praksis vil der i lokomotivparken  dog være et par "problembørn", man helst selv skal holde øje med hele tiden. Heljans E-maskine vil der skulle holdes øje med, da den er meget sart over for spor, der ligger selv den mindste smule uregelmæssigt. Her jeg i hvert fald ét sted på stillingen. 

På opstillingen har jeg valgt at 9 spor skal være overvågede. Hvert spor med to "meldepunkter", hvoraf det ene er til lokomotivet. Har nemlig valgt løsningen med at isolere midterlederen. Det kan så give ulemper ved styrevognstog, som der kommer nogle af. Men har har jeg så udelukkende valgt at de skal holde på stiksporene og ikke de gennemgående spor. De øvrige spor vil blive brugt til gennemkørsel, vending af toge og løs opstilling. De lagte spor her, afviger lidt i forhold til den viste plan ovenover. Dette skyldes bl.a. fysiske forhold der gjorde at lidt spor måtte lægges lidt mere anderledes, og et ønske om et par seperate styrevognsspor ekstra.  

Mvh

Claus   

__________________

Dansk epoke III (Statsbane med færgehavn), 1956-1966. H0, K-skinner, digitalt med en Ecos II.

Like 0 kan lide
Top

Picture

Lars Skjærlund

Rødovre

Webmaster

Indlæg: 3.772

PB  Blog  Hjemmeside

Da' Claus. 

Skovsøekspressen skrev:
Så fandt jeg ud af hvordan man tilføjer til bloggen her Smile

Ikke helt, tror jeg: Din kommentar burde nok nærmere have været et nyt blog-indlæg? Du opretter et nyt indlæg på din blog ved at vælge "Opret indhold" i din personlige menu øverst i venstre spalte, så får du mulighed for at lave et nyt indlæg med en ny overskrift.

Kommentarerne skal vi andre bruge, når vi gerne vil kommentere og debattere de ting, du har valgt at skrive om i din blog. 

__________________

MVH
Lars

Like 0 kan lide
Top

Picture

Skovsøekspressen

Jernbaner i den "gyldne" epoke III er sagen

Indlæg: 2.874

PB  Blog

Det er blevet tid til skrive lidt på den lille blog igen, efter en en pause.

Det har taget lidt tid (der har også været andre ting, der har skullet passes), men nu er det lykkedes at få etableret sporskiftestyringen af 25 sporskifter på min opstilling, via min digitalstation.  Der har skullet trækkes rigtig mange ledninger og sættes rigtig mange stik i, både til fødeledninger og til decoderne, så det med at digitaldrift ikke kræver så meget af den slags, den holder vist ikke helt.  Det har faktisk været en temmelig stor omgang, når snakken går på så mange sporskifter. Men det har samtidig også været rigtig sjovt, at prøve sig frem med forskellige muligheder, for så at få det til at virke som det skal. Det er virkelig afstresning der vil noget Smile  

Har valgt at bruge Viessmanns 5211 decodere, der kan styre 4 sporskifter pr. enhed og er beregnet til Motorola. Har desuden etableret en selvstændig forsyningstrafo til decoderne, for ikke at belaste køretrafoen for meget.

Og især takket være Sporskiftet, er det efterhånden lykkedes at få mere og mere viden om tingene. Dels ved at spørge selv, men sandelig også ved at læse de mange og inspirerende indlæg, der efterhånden er dukket op om lignende emner. Så det kan altså godt lade sig gøre at få etableret noget, uden at have et særligt stort kendskab til tingene på forhånd Wink   

Nu skal der blot ske de sidste ting, bl.a. en justering af helixen fra opstillingen og op til det øvrige anlæg.

Orden i ledningerne er også en absolut god ting, for falder der et stik ud et sted og det hele ligner et "garnnøgle", så kan det være meget svært at få lokaliseret fejlen. Men det er der nu nok ikke så meget overraskende i Big smile  

Næste store skridt er nu at få etableret de næste "lag" med mellemstationen og hovedstationen. Det kommer nok til at ske inden for det næste halve års tid.

Målet er nu at få det helt op at køre indenfor et par års tid. Naturligvis med forbehold! Laughing out loud

Mvh

Claus 

 

__________________

Dansk epoke III (Statsbane med færgehavn), 1956-1966. H0, K-skinner, digitalt med en Ecos II.

Like 1 kan lide
Top

Picture

bygger01

Så er der blevet mere tid til at "lege" med tog

Herning

Indlæg: 2.209

PB

Målet er nu at få det helt op at køre indenfor et par års tid. Naturligvis med forbehold

Man skal ikke love for meget  ................

__________________

Jørgen Steff. fra Herning

H0 / AC / Digital / K skinner / ca. Epoke III / og ikke kun DK ( p. gr. af dampen, og hva' man kan købe fra visse danske producenter ).

Like 0 kan lide
Top

Picture

Skovsøekspressen

Jernbaner i den "gyldne" epoke III er sagen

Indlæg: 2.874

PB  Blog

bygger01 skrev:

Målet er nu at få det helt op at køre indenfor et par års tid. Naturligvis med forbehold

Man skal ikke love for meget  ................

Nej det skal man nemlig ikke Big smile Big smile

Hovedsagen er at man hygger sig med "projektet". Det er processen der er den vigtige, uanset om man trækker ledninger, bygger spor eller planlægger en køreplan Wink

Mvh

Claus 

__________________

Dansk epoke III (Statsbane med færgehavn), 1956-1966. H0, K-skinner, digitalt med en Ecos II.

Like 0 kan lide
Top

Picture

Skovsøekspressen

Jernbaner i den "gyldne" epoke III er sagen

Indlæg: 2.874

PB  Blog

Der er været lidt stille herinde på blogsektionen mht. projekt Sundbybanen, men projektet er ingenlunde opgivet eller lign, det har bare haft ligget noget stille, fordi overskuddet ikke har været til det pga. private faktorer der har haft spillet ind. 

Men noget er der da sket. I sommer skete der for alvor et afgørende gennembrud, da jeg fik en ny digitalstation. Havde købt en brugt  Commander brugt på Internettet for nogen år siden til en god pris syntes jeg, men efterhånden som jeg arbejdede mere og mere med den, kunne jeg se den havde nogen fejl/mangler, som sælger ikke havde oplyst om. Det har haft taget noget af fornøjelsen ved modelbanen, også fordi når man er begynder med sådanne en, måske tror det er en selv der gør noget forkert. Det er noget ærgelige lærepenge, og moralen er helt klart med sådanne noget har, at man ALDRIG skal gå på kompromis med sådanne noget. Hvis noget er til en ret god pris på nettet, så er der ofte en god grund til det. Man får ikke noget forærende. Hvis jeg havde købt en helt ny fra starten hos en forhandler, kunne dette være sparet.

Valget faldt på en Ecos II i stedet for, fordi der er mange flere der har den, og der er bygget mere viden og ekspertise op på den af den grund. Er rigtig glad for den, den er dejlig nem at bruge og sætte sig ind i, hvor jeg syntes Commanderen var noget mere "teknisk" i det. I øjeblikket arbejder jeg på at registre mine lokomotiver i den, og få digitalstyringen af sporskifterne på opstillingen til at fungere. Nu er modeltoget lige pludselig blevet en sand fornøjelse  Wink Men det har alligevel ikke været spildt med den brugte Commander med fejl/mangler i forvejen, for den viden og ekspertise jeg fik bygget op her, kunne uden videre bruges på Ecos´en, så den for mig har været nemmere at sætte sig ind i. 

Ovenstående skal ingenlunde ses som en kritik af Commanderen (den har absolut også sine styrker), for valget kunne lige så godt være faldet på den igen, men det er min erfaring at det kun er enkelte forhandlere her i DK, der har en vis ekspertise i den, hvorimod der er noget flere forhandlere der ved noget om Ecos´en. En meget væsentlig faktor efter min mening.   

Min helix som jeg møjsommeligt fik bygget op, viste sig at blive pilskæv, bl.a. fordi krydsfineren der var savet ud og limet sammen forskudt, slog sig. Desuden var sektionerne heller ikke savet præcist nok ud, det betyder faktisk ret meget om man saver ud inden eller udenfor den optegnede streg. Her er valget faldet på en færdig løsning fra Tyskland i stedet for, den vil blive lavet efter de specielle mål der skal bruges, og det hele koster sammenlagt stort set ikke mere end hvad Märklins nye MY har kostet. Det er faktisk ret ok og så bliver det hele meget mere præcist fordi det er lavet kun på maskiner  Wink Prøv evt. på at søge på "helix" herinde, hvis man vil vide mere. Og i det øjeblik at anlægget skal nedtages igen, så ser det meget ud som om at helixen vil kunne pakkes sammen og bruges igen, dette kunne "hjemmemodellen" ikke. Ellers er adressen på firmaet her;  www.gleiswendelshop.de/

Alt i alt har det hele taget lidt længere tid end jeg har haft regnet med, men processen er også vigtig her, og man står jo kun til ansvar over for sig selv  Wink

Mere vil følge.

Mvh

Claus

__________________

Dansk epoke III (Statsbane med færgehavn), 1956-1966. H0, K-skinner, digitalt med en Ecos II.

Like 1 kan lide
Top

Picture

MAB

Staten

Indlæg: 548

PB

Hej Claus

Spændende læsning Smile Glæder mig og til at følge dit projekt.

__________________

Hilsen Martin 

 

Like 0 kan lide
Top

Picture

henho

It-konsulent

Ringkøbing

Indlæg: 1.327

PB

Hej Claus

Superfin trafik-idé Big smile Du har da vist tænkt på / taget højde for det meste ! Der dukker jo altid noget op; men 'sådan er det jo' Wink

Og en interessant sporplan med muligheder for en god drift.

 

 

__________________

MVH

Henrik
2-skinne, dansk, epoke3b, medlem af SdMJK

Bruger Z21 på hjemmebanen.

Like 0 kan lide
Top

Kommentarvisning

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.