Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Malmö C stn i skala 1/87

Ett sammanställt inlägg av olika inlägg under byggnadtionens gång.

Det blir möjligen för långt inlägg som gärna tröttar ut de flesta.

[u]Malmö Central station i modell.[/u]

Malmö Central stn växer fram som en grundpelare i detta enorma projekt av byggnader som ska fogas ihop.

Mitt mål är att kunna ta fram så mycket som möjligt av grunden så att det kan beställas fasader och vad allt detta innebär, samt fönster.

I byggnationen så måste även allt monteras som jag vill ska finnas synligt, framförallt i detta närmaste skede ankomsthallen.

Bygget fortsätter och någon enstaka bild ska jag försöka få fram under vägens gång.

_____________________

Fasaden i mittsektionen har fått sin rätta form, och med ett av programmen som har varit uppe här på forumet så är det möjligt att återskapa tegelfasad i rätt proportion, så det blir rätt visuellt.

Billede

Via mina mallar sen tidigare, och att rita ut i overhead så får jag också en bild på hur det kan återspegla sig.

Detta är en metod för att sen kunna beställa så det blir rätt.

______________________

Ytterligare en bild med vad som kan åstadkomma med dessa program som ger mig möjlighet att klippa och testa mig fram för att få denna visuella bild hur byggnaden tar form, istället för att enbart vara en vit låda.

Billede

Nu har jag testat färdigt och ska gå vidare med de underlag som jag måste få gjorda och ta tag i samtliga hallar som utgör 4st banhallar 175cm långa, samt ankomsthall 107cm och den sista som är bufféhallen den är den minsta av dem alla.

Ska se om jag kan hinna att få fram stommen tll dessa fyra banhallar.

Det återstår en del byggnader kring denna huvudbyggnad.

__________________________________________________________________________________

Det är svårt att göra en sådan stor stn rättvis i fotosammanhang.

Många moment blir dubbla, men jag tycker att det är bättre att göra så och det blir rätt i uppbyggnaden.

Fronterna markerar då de fyra banhallarna som ska ha andra stöd, men ville visa en bild på denna stn som man vet är en av Sveriges mest omfattande säckstation.

Att se den i modell är en annan sak, då förstår man vidden i dess storlek.

Detta kan vi se i förhållande till både bilen samt Da loket

En dålig foto tagning, men ville visa att det går att på ett hyfsat sett få fasadtegel i bra skala.

http://i28.tinypic.com/34yctxk.jpg

Vänstra sidan vitt underlag, portalen en färgad bakgrund.

Äntligen har jag fått byggt Malmö C ställverk, om än bara grovt och på ett enkelt sätt, så finns det där.

http://i26.tinypic.com/59v42d.jpg

Taket ska ha takpannor samt överdelen ska panelas samt putsas, betongplattformen göras mera ljusaktig ton och ett trevligt räcke.

Underdelen ska teglas samt att det ska dit fönster och dörrar och namnsättas med Malmö C, så kan nog denna byggnad göra sig på anläggningen.

Har blivit förtjust i det utbud av tillverkning av detaljer samt fönster som erbjuds idag.

Dock när jag tog fram detta så var det etsning som gällde.

Fronterna för att få styrka till banhallarna så är denna satsning bra.

http://i26.tinypic.com/32znx1j.jpg

Satsningen går framåt för att förverkliga detta projekt.

http://i31.tinypic.com/539t80.jpg

Restaurangen är ett 70-tals påfund som inte har varit aktuell i tidigare stadier, och finns ej mera i dagsläget.

http://i30.tinypic.com/jqqb68.jpg

Så nära skalenligt av tegel jag kan komma, för att inte tappa effekten av att teglet blir för smått.

Detta går naturligtvis att göra skalenligt i alla skalor, här får man pröva sig fram.

http://i28.tinypic.com/rua2w2.jpg

Takpannor efter samma princip.

http://i26.tinypic.com/f0ccok.jpg

Jag fortsätter med mina tankegångar.

Eftersom jag bygger som så många andra, alltså i Sektion/modulform så är detta mest riktat till själva järnvägslinjen och dess sträckning.

Detta innebär att det inte blir så slaviskt till att bygga några samhällen.

När jag är ute och promenerar i det vackra vädret, så möts jag av en äldre bebyggelse av vackra fastigheter i mitt område, detta gör naturligtvis att tankarna går tillbaka i att bygga ett antal av dessa byggnader för att skapa rätt atmosfär i modell hänseende.

Tidsenliga fordon/människor/häst.o.vagn/någon kanalbåt, möjligen en ångfärja skulle sätt prägel kring Malmö C .

St:Petrikyrka som den har sett ut en gång i tiden, men tyvärr blir detta stort, höjden på denna byggnad blir i H0 930mm hög.

Jag kommer med all säkerhet att fortsätta mina visioner och sväva ut för att landa och fullborda en hel del av detta, men en gräns måste alltid beaktas.

____________________________________

Väljer att lägga in en tråd om mina kommande sektions byggandet som inte kommer att skilja helt ifrån ett modultänkandet.

Här kommer det att tagas bilder successivt som finns i mitt eget foto kartotek.

Detta bygge kan ta upp till 1-2års tid, Jag vet inte, detta lite beroende på tid samt lust att ta tag i allt som rör ett slutligt mål.

Under vägens gång kommer även lite lödningsarbete att utföras, finns en del till att få ihop.

Min presentation av det jag vill framföra på ett enkelt sätt.

Finns där frågor så finns PM funktionen

Järnvägs linjer som JAG minns, är de som står mig närmast av naturliga orsaker.

Har både åkt tåg en del, samt varit fascinerad av järnväg sen liten grabb.

_____________________________________

Har varit på gång ca 2 års tid att bygga både denna linje samt att bygga detta i sektioner (ej i några bestämda modulformer) för att sen kunna utöka med samtliga linjer som hade sin slutliga dragning till Malmö C.

Detta kommer givetvis att ta tid då Malmö Central station som då är en gigantisk byggnad.

Med början till den tvärliggande byggnaden till Malmö C, nu endast i grov form, och utan de olika nivåer som fasaden ska ha, detta kommer att ta tid då det krävs en hel del arbete med att utforma denna station samt en kostnad att beakta.

______________________________________

Varför tar man fram en station som mäter 3.2kvm i sin byggnads yta inkl perronger.

Nostalgi att vilja ha denna som en modell, behöver inte placeras in någonstans, utan att veta att denna bara finns där.

Denna station har alltid fascinerat mig ända sen jag var 6år tror att jag var.

Det kostade 25öre att passera perrongkuren för att kunna se och känna av dessa stora maskiner, en ljud upplevelse.

Denna station är som vackrast (om man nu kan säga så om lite stål och byggnader) 1925 då var även våran stolta Ång F maskin aktiv.

____________________________________

Malmö Central station som är byggnadsminneförklarad sedan 1986 får ändå genomgripande renoveringar som totalt inskränker på denna lag,

Kommunen kan gå in och upphäva denna lag, vilket jag kan tycka är väldigt egendomligt.

De byggnader som blir byggnadsminneförklarade är ett exempel på att denna fastighet eller byggnad ska vara ett exempel på att kunna vara orörd så byggnaden bevaras åt historian.

Var nere igår och skulle komplettera några foton, och kan då se att stationen har fått ett knivegg rakt igenom sig i form av en modern glasbyggnad.

______________

Kan inte förstå varför den moderna tiden inte kan anpassas till det som avser historiska objekt.

Om vi nu tittar på hur stationsbyggnaden har sett ut fram till 1978, så har den sett ut sen 1925, alltså i 53år.

Det började med att truckbanorna bilades bort för att sedermera ta bort spår för att cykelparkeringen inte räckte till.

Nu har ytterligare ett spår fått tagas bort till förmån för citytunneln.

Spåret till Malmö V har också fått ändra riktning.

_______________

Jag är inte emot den nya planlösningar i form av att Espresso House har etablerat sig eller att pressbyrån har ändrat i sin planlösning och placering.

Så länge man inte rör den befintliga inredning och byggnader som utmålar denna station till det som den är .

Nu är det olika byggnader till denna station som har rivits för den modernare tillvaron.

Den station som JAG bygger sakta men säkert växer fram kommer att vara en station som den såg ut 1978, innan den totala panik ändringen kom till stånd.

________________

Nu är det en station som ska anpassas till modern High Tech varelse där även tågen ser ut som silverfärgade sidensvansar som far fram där man inte kan se skillnaden vad som är fram och bak.

Var har de tågsätt tagit vägen, där man kunde njuta av att se de stora maskinerna komma frustande in på station.

På så sätt är jag tacksam över att ha fått uppleva detta.

Det är möjligt att jag är gammalmodig i det som skapar denna frustration.

Men det var denna tid som skapade mitt MJ intresse.

____________________________________

Bild på bygget ifrån en annan vinkel så det inte blir dubbelpostat.

Billede

I:a spännstagen klar för att prova in mig.

Billede

Nu är i stort sätt det mesta ihop knutet.

Passagerna fram till banhallarna samt vänthall (den stora ) bufféhall / Pressbyrån / resgods.

http://i30.tinypic.com/653jb7.jpg

Den kan se lite bart ut eftersom det bara är stommarna i dess enkelhet, och här saknas de kompletteringar fram till portalen (ingång till vänthall ) och klocktornet därtill den gamla stationsbygnaden och sist lokaltrafik avdelningen.

____________________________________

Fortsätter att visa såkallat en flygbild över projektet så långt som det har kommit nu.

Billede

Den stora vänthallen inkl passagen ifrån gatan samt passagerna ut till perrongerna och truckbanan som vi ser på bild kommer att vara totalt detaljerade,

De övriga byggnaderna får förbli gestalter som bara hänger med.

Nu ska allt detta vi ser vara mall, samt vara grunden till det som ska bli Malmö C längre fram.

Kommer att beställa utifrån detta, samt stommarna ska göras i kapaskiva.

Efterhand som detta göres så förblir detta nerpackat som är uppbyggt.

Fyra stycken banhallar för tågen ska tagas fram 174cm långa ca.

På ena flanken ska klocktornet samt den ursprungliga stationen växa fram för att avslutas med lokalstationen.

Det vi ser är ca 1kvm och det ska till 2,2kvm.

Utav det som kommer att byggas så ska banhallarna vara detaljerade likaså lokalstationens perronger, som skiljer sig ifrån banhallarna som är gjorda i trä, så ska dessa vara av smide, hur jag ska nu få till detta.

____________________________________

Nu har detta objekt blivit så pass omfattande och vuxit på sig, så jag har fått flytta detta objekt till ett separat rum där jag har utökat byggytan med 2,4kvm, är nu upp i 3.5kvm, för att få plats med banhallar och stationsbyggnader.

Detta räcker dock inte till för att få med lokalstationen i sin helhet.

Stationen med sina perronger som då går fram till det ställverk som låg strax utanför den spårharpa som bildar den totala person delen, är väldigt omfattande och har ett längdmått på 5.3meter.

För att få ett relativ visuell uppfattning om denna station så får jag bygga denna fram till den första viadukten, om jag skulle få idén att ha denna station med i en anläggning till ett längdmått av 12.5 meter.

Visserligen får jag med personbangården och ett trevligt lokstall.

Men här kommer gränsen till vad som är relativt möjligt, och kommer med all sannorlikhet aldrig att byggas.

Skickar även en bild på stationen i sin helhet ritav av mig runt 1990-talet i märklins spårutbud, som var ett helsike pga att jag inte har tillgång till de rätta växlarna.

Samtidigt ska vi veta att stationen är byggd med en lösning som har uppkommit efterhand med olika alternativa lösningar på problem som har uppstått under spårläggningen.

Perrongerna är snart på plats 1800mm långa och antal 8st.

Banhallarnas stöd som löper längs med truckbanorna har jag gjort i förenklat utförande, men som ändå ska ge en bild av hur många stöd som är aktuella.

Det är även 72st valvbågar som bildar stommen till dessa banhallstak.

De fyra närmast huvudbyggnaden kommer att markeras med de fönster spröjs samt målas faluröda samt att fyra andra bågar kommer även att ha spännstag.

Men här i detta stadie släpper jag detaljeringen tills de riktiga stolarna och stöden kommer på plats.

Men de övriga 66bågarna monteras på plats för att visa banhallarnas gigantiska storlek.

Tänk er 1st brun/Rc lok med 5.5 boggivagnar långt. Står inne under banhallens tak.

Perrongerna samt spårunderlag kommer att färgläggas på ett så naturtroget sett som jag kan för att ge en känsla av lite djup.

____________________________________

Storleken på stations området i H0

Eftersom Malmö C är en omfattande station med sin bangård ( som i sin tur är större idag ) så skulle denna station kunna byggas autentisk om man hade byggt sin spårläggning själv.

Som stationen är uppritad idag så är det märklins spårunderlag jag har utgått ifrån där stationens yta i H0 är på 326.7kvm stor och skulle bli med autentisk spårläggning i H0 blivit närmare 400kvm stor.

Så visst är det en enorm uppgift att bygga en sådan i modell utförande ( men ej orealistiskt ).

________________________________

Malmö har haft fyra huvudsakliga stationer som har varit stark förankrade för stadens ström av personer med sitt folkliv.

Malmö Central station SJ ägt som hade trafik norr ifrån samt Berlin linjen ( Här får någon rätta mig om jag har fel )

Malmö Västra med sin MYJ linje samt MLJ och vidare ner till Södervärn som omfattade en slut station för många som kom ifrån MTJ samt HSFJ.

Östervärn som hade sin slut station för MGJ samt MSJ.

________________________________

Vill man bygga lite privatbanor så kan detta göras i mindre omfattning för de som önskar detta.

Vill man ha en liten mer omfattande trafik så är det naturligt att Malmö C byggs och då får man göra denna med en kompromiss, men tyngdpunkten bör vara stationsbyggnaden i sin helhet med dess tillhörande lokstall, däremot spårläggningen är orimlig att göra pga sin storlek.

Här utifrån detta kan det byggas de fyra stationer med dess samtliga linjer.

Allting tar en ofantlig plats men kan göras med rejält avkortade distanser.

För min egen del så tycker jag att det är viktigt att i det längsta hålla så proportionerliga längder för att det ska kännas tyngdpunkt i det hela.

Detta kan göras med att man bygger samtliga stationer i Moduler/Sektioner för att uppnå vad eventuellt kommande plats kan beredas för.

Däremellan kan distanserna byggas i sektioner i den mån man har plats att lagra dessa.

Detta skulle kunna se ut som så att efter utrymme kan jag bygga det som jag vill prioritera och får jag möjlighet att utöka i framtiden så finns det att hämta på lager.

Ovanstående skulle åtminstone göra mig ganska så nöjd med att veta att jag har möjligheten .

________________________________

Visst ska det levereras en hel del detaljer, men i detta skede så är det enbart på mig hur mycket jag vill och orkar hålla på.

Tyvärr än så länge så har jag blivit tvungen att bygga upp stationen i ett rum som jag är styrd av dagsljuset, detta är det enda ljus som ger mig en överblick hur de små detaljerna ska genomföras.

Denna station kommer att flyttas in i ett annat rum så fort det finns möjlighet.

Vet också att en del av medlemmarna följer detta projekt, och att då i sin frustration plocka bort detta känns som att någon annan har fått sin vilja igenom.

Visar uppbyggnaden i dagsläget, där det är aktuellt med att montera de 60 stycken takbågar som kommer att gå åt.

Billede

Så till helgen så är det en station med banhallar som ger intryck av sin storlek och pampighet.

Hitom stationen så kommer jag även i nuläget att bygga upp klocktornet samt den första stationsbyggnaden, för att sedan möta upp en modernare lokalstationsdel.

Som ni kan se så har jag en trogen vaktare i form av en Buddha figur.

Ps, som ni kan se så är det ett ganska så långt tågsett innan detta har nått ut ifrån banhallen.

________________________________

Utbyggnad sker i lagom takt. lite monotomt må jag säga.

Billede

Billede

i nästa omgång med bilder så borde jag vara klar med detta första stadie.

Malmö Central station har kommit till slutfasen som en grundmodell, och ska kompletteras med de sista bitarna.

Denna grund har jag byggt endast i avseende för att hitta de brister och lösningar för att inget ska bli fel när jag beställer mina delar sedan.

Det har tagit ca 1-månad varav effektiv tid 120timmar.

Det är ett stort objekt, som i sin tur ger mig en liten tankställare om jag har visst detta sedan den föregående stationen jag byggde.

Svaret är ganska enkelt, då den station 1992 inte var alls lika detaljerad utan mera huskroppar och förenklat utförande.

Denna station har en oändlig massa spant och är inte så massiv.

Billede

Den station som kommer att byggas är nog så pass detaljerad som jag kan tänka mig vilja ha den där jag kan få in en känsla av ett vardagligt liv med ljudeffekter och belysning samt rikt detaljerade fasader.

Lite mera historik och information kring själva Malmö C.

Detta vi ser på bild är stationen som är under tak, perrongerna fortsätter ut en rejäl bit till varav det längsta perrongspåret kan ta emot 1lok samt 13vagnar men då står loket på gränsen till växeln. Sen efter detta har vi ett ansenligt växelpaket, där centrum av detta står Malmö ställverk ( Stod ) men den period jag ska illustrera så var detta ställverk med.

Jag har som mål att kunna släppa Malmö C som byggnad i slutet av 2010 då jag räknar med att allt ska stå färdigt.

Vill även förtydliga att hela Malmö C kommer jag inte att kunna bygga av flera orsaker.

Rent ekonomiskt så är det med allt som behövs en ekonomisk fråga.

Att sen ha kapacitet med ström till en sådan anläggning skulle säkert sänka ett par aggregat.

”Undrar förresten om ett digitalsystem skulle kunna fungera på en sådan yta ”

Men en del av denna station blir det.

Som slutfas kommer jag att lägga in några bilder till för att sedan ta en paus med byggandet av byggnader.

________________________________

Har tyvärr varit tvungen pga plats hugga av lokaldelen till den som vi ser längst ut till höger.

Synd man inte ser de vackra etsade grindarna som sitter i öppningen.

Billede

Parallellt med den vita muren som senare blir en tegelmur ska det löpa en perrong med lite annorlunda stålstolpar samt plåtklätt tak precis som på lokaldelen som har kopparärgat tak, detta syns dåligt i solljuset.

Ska även lägga tape på den vänstra delen på stationsbyggnaden så jag får ett papptak, övrigt så har jag bara målat på denna byggnad.

Har svårt att dra en gräns vad jag vill ha ut mer av denna stationsbyggnad.

Lite till vid lokaldelen blir det.

________________________________

Nu har jag kommit dit så att jag har nått den slutpunkt där jag har alla mått som behövs för att lägga grunden till den station som förhoppningsvis ska vara av den prakt som jag har i åtanke.

Lokalstationen har jag som har tagits upp tidigare fått stympas, men visar ändå sin plats med de skiftande takbeläggningar som existerar på denna station.

Vad mer, är passande än att där står ett lokaltåg Xoa7 som det såg ut runt 50-60talet.

Billede

Efter att ha levererat dåliga bilder, samt lite blanka fasader som ger ett intryck av High Tech fasader av stationen, så vill jag leverera dessa bilder istället med rätt ljusförhållanden.

Billede

Billede

Billede

Då jag tycker att mina byggen av vagnar samt lok, som är grunden för denna tråd beroende på att jag har byggt dessa med anledning av projektet.

Nya objekt kommer att byggas, och även här kan det bli upprepningar av diverse vagnar

Vagnarna och lok kommer inte att målas i nuläget, utan de kommer att kompletteras med diverse detaljer.

Jag samlar på mig originalritningar på samtliga objekt i den mån det finns tillgängligt,

detta med anledning att jag ska ha mera fakta kring vagnarna och dess färgsättning.

Det finns mera att komplettera än vad byggsatsen ger.

Samtliga Lok samt vagnar som kommer att finnas med i denna tråd ska ha anknytning till stationen.

______________________________________________________________________________

SJ litt F 1202

Billede

SJ litt BCo1

http://i29.tinypic.com/14ucc9y.jpg

SJ litt BCo9

http://i32.tinypic.com/wsafbt.jpg

SJ litt Co8

http://i31.tinypic.com/33xa553.jpg

BCo4

Billede

SJ litt ABo3

Billede

SJ litt BCo5

Billede

SJ litt Bo1

Billede

SJ litt DFo1

Billede

Samlad epoksammansättning

http://i26.tinypic.com/10powtg.jpg

Lite mera inspiration av stationen innan allvaret med framtagningen börjar.

Billede

Billede

Billede

Kommer att följa upp med fler bilder.

Bo

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 2 kan lide
Top

Picture

Erik 1:87

Softwareingeniør

Odense

Indlæg: 901

PB  Hjemmeside

Hej Bo

Jeg har kun et at sige: Imponerende! Cool

__________________

Hilsen Erik, My 1 2 87.dk

Like 0 kan lide
Top

Picture

KristianHP

Slagelse

Indlæg: 22

PB

Whau!!!

Det er godt nok imponerende!

med venlig hilsen

Kristian

Like 0 kan lide
Top

Picture

henho

It-konsulent

Ringkøbing

Indlæg: 1.335

PB

Hej Bo

Utrolig imponerende, gennemarbejdet, detaljeret artikel med masser af gode tips - RIGTIG Laughing out loud mange tak for det

__________________

MVH

Henrik
2-skinne, dansk, epoke3b, medlem af SdMJK

Bruger Z21 på hjemmebanen.

Like 0 kan lide
Top

Picture

Sebastian Leo Forring

Hårlev

Indlæg: 594

PB  Blog  Hjemmeside

Super flot

Det gør jo ondt i mine øjne nu fordi at det er så smukt at kigge på Laughing out loud

Har været en del over ved Malmø Central STN og set det i den virkelige verden da jeg har en bror som bor i sverige.

Men hvad er det de er ved at gøre ved Malmø Central STN nu her ? er det et nyt design de er ved at bygge centralen om med eller ? for der har været noget igang der over længe

__________________
DSB MY1147 - Banner

Mvh. Sebastian Leo Forring

Marklin C-skinner. mobil station, DSB Epoke 4 - 6

Youtube opdate: http://www.youtube.com/watch?v=cj7_m3LHy4w&feature=colike

Like 0 kan lide
Top

Picture

kasper2406

skole

Indlæg: 77

PB

Ja jeg kan huske at første gang jeg skulle til Malmø med øresundstoget, var det vildt forsinket, og vi skulle videre med X2000 mod stokholm til Alvesta (smart at exprestoget stopper i denne lille by) og vi troede at exprestoget allerede var kørt, man der var SJ da så flike at vi kunne gå direkte fra øresundstoget over i X2000.

En flot station du har fået lavet, det er også sjovt at have noget som næsten ingen andre har, og at man kan prale med at man selv har lavet det. Smile

Hilsen Kasper.

__________________

Mit navn er Kasper, og jeg er 16 år.

Jeg har DB ICE2 og DSB MY1147, og kører märklin HO. Jeg elsker også at tage togbilleder, så er der noget spændende, så skriv det

Like 0 kan lide
Top

Picture

DennisTR

Lokomotivfører

Tølløse

Indlæg: 1.132

PB  Blog  Hjemmeside

Jeg stemmer også i koret. Det er et utroligt flot, imponerende og stort projekt du er i gang med. Især synes jeg det er interessant fordi jeg har min daglige gang på Malmö C.

"Sebastian Leo Forring" skrev:
Men hvad er det de er ved at gøre ved Malmø Central STN nu her ? er det et nyt design de er ved at bygge centralen om med eller ? for der har været noget igang der over længe

Det er Citytunneln de er ved at bygge, og indføre på Malmö C. Indtil d. 12/12 er spor 1-7 lukket. Og fra den dato åbner fire nye underjordiske spor, hvor Øresundstogene til/fra Danmark skal køre fra.

__________________

Hilsen Dennis

Mit anlæg under opbygning, besøg min blog http://www.sporskiftet.dk/blogs/dennistr

DSB strækning og privatbane, H0 epoke III, Tillig Elite code 83 og Roco LINE.

Like 0 kan lide
Top

Picture

Sebastian Leo Forring

Hårlev

Indlæg: 594

PB  Blog  Hjemmeside

"DennisTR" skrev:
Jeg stemmer også i koret. Det er et utroligt flot, imponerende og stort projekt du er i gang med. Især synes jeg det er interessant fordi jeg har min daglige gang på Malmö C.
"Sebastian Leo Forring" skrev:
Men hvad er det de er ved at gøre ved Malmø Central STN nu her ? er det et nyt design de er ved at bygge centralen om med eller ? for der har været noget igang der over længe
Det er Citytunneln de er ved at bygge, og indføre på Malmö C. Indtil d. 12/12 er spor 1-7 lukket. Og fra den dato åbner fire nye underjordiske spor, hvor Øresundstogene til/fra Danmark skal køre fra.

Tusind tak for informationen Laughing out loud

Rart at vide hvad der sker rundt omkring af ombygning Laughing out loud

__________________
DSB MY1147 - Banner

Mvh. Sebastian Leo Forring

Marklin C-skinner. mobil station, DSB Epoke 4 - 6

Youtube opdate: http://www.youtube.com/watch?v=cj7_m3LHy4w&feature=colike

Like 0 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Tyvärr så hann jag inte svara på din fråga Sebastian.

För min del som har stationen som ett starkt minne, samt att denna station är kulturminnesförklarad, så tar man beslut att göra dessa ombyggnader, vilket jag tycker är katastrofalt.

Det är möjligt att jag sitter kvar i det gamla, men jag har ett minne som är så starkt.

Därav min slogan.

___________________

Malmö Central Station

Vi i den äldre generationen kan minnas Malmö C med nostalgi.

Den yngre generationen kan se ombyggnaden i High Tech perspektiv.

Kulturarvet tynar sakteligen.

________________________

En del av spårplanen som jag har ritat, och stora delar har jag tänkt att återföra i modellsyfte.

Billede

Bo

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 1 kan lide
Top

Picture

Klaus_H

Transportforsikring

Indlæg: 627

PB  Hjemmeside

Meget meget flot og stort:) Det må være et stort anlæg du har med den kæmpe station?

Eller er det et diorama?

Jeg er imponeret både over stationen men også dine flotte modeller i "byg selv" tråden! Laughing out loud

__________________

3Modul.dk
3-skinne H0, K og C-skinner, CS3+, Primært dansk epoke III-VI 

Like 0 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Jag har haft tre ideer kring detta.

Antingen så bygger jag stationen som då får bli en gigantisk dinosarie, och får ingen betydelse, då det är svårt att matcha övriga sektioner.

Eller så bygger jag ca 15-20% av stationen och anknyter med de lokala banorna.

Då skulle stationen bli 15-18meter lång samt 2meter bred, beroende på vilken godsrangering man vill bygga.

Sen en annan tanke jag hade var att bygga stationen som den såg ut kring 1920, då hade den inte varit så gigantisk, men samtidigt så begränsar jag valet av rullande material.

Att anläggningen kommer att behöva yta när den byggs fullt ut är det ingen tvekan om.

Därför är det bra att bygga den i sektioner likt modulform så kan man välja hur mycket som ska byggas beroende på vilken yta man har disponibelt.

Jag kommer oeberoende att bygga samtliga sektioner som krävs, för att då ställa undan när de inte används.

Har en stor lägenhet där jag kan bygga mina moduler, så jag slipper åka hemmifrån, så detta underlättar.

En annan viktig aspekt är finansieringen, men själva sektionerna ska inte vara det avgörande.

Bo

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 0 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Bygger lite vidare på hur jag skulle kunna utföra taket på banhallarna.

Har gjort en test här och resultatet blev såhär.

Billede

Fronten på takbågen ska ha fiskfjäll, så detta kommer att gå över det brutna taket.

Bo

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 1 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Lägger in en kopia ifrån en paralelltråd, på hur jag har tänkt mig utförandet av stationsbyggnaden.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Materialet jag bygger stommen på varierar, är det sommarstugor så blir det enbart kartong, iannatfall, så blir fönstersmygar orealistiska.

Är det större byggnader så bygger jag det i cellpannå 3mm, då dessa byggnader har betydligt större fönstersmygar .

Taken och takstolar i 2mm kartong.

Men vill då påpeka att detta som ni ser kommer enbart att vara en mall för den byggnaden som ska göras.

Detta beroende på att inte få fel i slutbiten.

Det arbete som är utfört nu, har jag skuret med kniv, ej laserskuret.

____________________________________________________________________________________________________________________

Byggnaden kommer att byggas upp med kapaskiva som har en förklistrad yta så jag inte behöver väta med lim så detta slår sig.

Samtliga beklädnader kommer att laserskäras i kartong med tegelgesims samt övrig utsmyckning.

Takstolar samt takbågar kommer att laserskäras i 2mm trä, spännstagen till takbågarna är gjorda i lödad mässingstråd.

Takkontruktionen blir i balsa samt takpannor får jag hitta på något trevligt.

De koppar beslagna taken gör jag precis som nu på prototypen att jag färgar in kartong.

Perrongstolpar göres i 2mm trä.

Övriga perrongstolpar lödas med mässingsprofil.

Fönster och dörrar har jag i etsad mässing, men kommer att bytas ut mod laserskuren kartong.

Grindar är i etsad mässing.

Perrongerna kommer att göras efter hur dessa såg ut under 20-50talet, ska studera dokument på detta.

En önskan jag har, är att göra de fina takkronor som hänger inne i ankomsthallen.

Har funderat länge på detta och kommit en bit, dock ej fullt ut.

Bo

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 0 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Billede

En bild som inte skulle kunna vara omöjlig avbild på de två gäster som befinner sig på stationen.

DSB litt E966 som är en ombyggd Svensk litt 1202, som sedan köptes tillbaka.

Billede

Eller denna BJ H3s ( vem vet om denna maskin har kunnat varit på besök i Malmö )

Billede

Bo

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 1 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Skulle kunna ta och berätta en hel historia kring mitt intresse och mål med detta projekt, men det skulle säkert tråka ut flera av er medlemmar, så det låter jag vara.

Har kommit en bit till på denna väg, att förverkliga mitt mål, bit för bit.
Att bygga stort, får man som oftast en reaktion på att detta är omöjligt, vad är det för mening osv.

Alla har sina minnen samt olika visioner kring det man håller på med.
Att kunna cad-rita är en stor fördel med att bygga modeller över huvudtaget, men här måste jag be om hjälp, vilket naturligtvis fördröjer den takt jag vill hålla.

Som jag har försökt beskriva tidigare, så har jag varit med om att bygga stora anläggningar, och vet hur lätt detta är att hamna vilse i alla linjer, att kordinera sig här är inte lätt.

Att rita ut en spårplan i denna omfattning ifrån sitt ritbord och föra över detta till sin skala är det svåraste som finns, när det börjar bli stort.

Av denna anledning så valde jag att köpa in detta, samt att få microfilm så min ritning inte skulle förstöras eller på något annat sätt komma bort.
Samtidigt med detta så beställde jag utskrift på en del av stationen som jag visat i ovanstående inlägg i rätt skala som jag bygger i ( H0 ).

Detta blir naturligtvis väldigt stort, men det är väldigt bekvämt att bara kunna föra över detta på de kommande sektionerna, utan att behöva hamna vilse och få allt till att stämma överens.

I en av de rullar av utskriften så visar jag en bild, för att visa den korrekta skalan och samtidigt visa hur stort detta är.

I och med detta så börjar till och med jag, fråga mig själv om jag har fått storhets vansinne.

Att det skulle bli stort har jag aldrig betvivlat, men det är en annan sak att se detta i live.

Billede

 

Vänl

Bo__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 1 kan lide
Top

Picture

Litra P

Indlæg: 1.827

PB

What happened? "Bo was hit by reality". Smile

Det ser stadig rigtig godt ud, så bare fortsæt det excellente arbejde. Det er en fornøjelse at kigge på. Og tak for dine bidrag...

Venlig hilsen

Lars

__________________

Märklin C, Digital, C-spor, Danmark, epoke III...

Like 0 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Ett litet uppvaknande blev det alltid Smile

En liten sekvens om hur fronten blir på banhallen.

Billede 

Vänligen

Bo

 

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 1 kan lide
Top

Picture

mr-data

Indlæg: 805

PB  Blog

Det var da noget af et projekt du har givet dig i kast, og ikke mindre end imponerende.

Lige et spørgsmål omkring selve stationen: Er der tale om det vi på Dansk kalder en "sæk-banegård", dvs. hvor alle tog kører ud/ind i samme end af stationen? Eller er det mig der tyder sporplanen forkert?

__________________

Interesserer mig generelt mest for jernbanerne øst for Storebælt, navnlig på Syd-Sjælland og og Lolland-Falster.

Trix startsæt, suppleret med udvidelse af antal skinner og en MS2 til styring.

Like 0 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

mr-data skrev:

Det var da noget af et projekt du har givet dig i kast, og ikke mindre end imponerende.

Lige et spørgsmål omkring selve stationen: Er der tale om det vi på Dansk kalder en "sæk-banegård", dvs. hvor alle tog kører ud/ind i samme end af stationen? Eller er det mig der tyder sporplanen forkert?

Hej.

Visst är det ett projekt som är lite över det vanliga, men samtidigt en vision.

Malmö Station har jag länge tänkt bli ett gigantiskt diorama, utan anknytning till en anläggning.
Man skulle kunna se detta diorama som en del av Malmö med dess närmaste omnejd.

Stationen är för stor för att koppla till en anläggning och som du skriver så är detta en säckstation.

Bilden nedan visar vad jag har för möjlighet att presentera av ritningen.

Billede

Stationen ifrån banhallens håll, där man kan se de dvärgsignaler som är utplacerade.

Billede

 

Vänl

Bo

 

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 1 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Hej.

 

Då jag har fått en förfrågan kring ritningen så är denna utprintad på Arkitektkopia i Malmö.

Ritningen består av rullar enligt nedan.

 

För att börja, så är det inte en stor utskrift utan rullar som är 0.84m x 14meter x 8st, som omfattar ca 27% av Malmö C.

Dessa rullar motsvarar 57kvm.

Detta betalade jag 3200kr sek, här beställde jag också 4st microfilmer som omfattar hela den spårplan över Malmö C som jag har ritat.

Hela stationen är ca 228kvm som enbart är stn området.

Vill jag ha med lite omgivning kring stationen så blir det 320kvm.

 

Vänl

Bo

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 0 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Det är många år sedan denna tråd var aktiv.

Inte så mycket byggt, men desto mer planerat.

Billede

Billede

Numera laserskuret.

 

/Bo

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 1 kan lide
Top

Picture

hxmiesa

Software Engineer

Bilbao Spain

Indlæg: 979

PB  Hjemmeside

Wow. Helt fantastisk!

Keep it up!!!

__________________

Venlig hilsen
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!

Like 0 kan lide
Top

Picture

Bo

Företagare

Malmö Sweden

Indlæg: 274

PB

Stationsbygget har tagit fart igen efter ganska så långt uppehåll.

Denna station ska få en ny look, genom att en stor del är laserskuret samt komplitteras med en hel del scratch bygge.

Till detta en del etsade detaljer.

Denna station ska ersätta den tidigare som vi har sett bilder på som kommer att skrotas, då syftet endast var en prototyp för bla att få en överblick på stationens storlek. 

Billede

Billede

 

Fortsättning följer.

__________________

Att bygga är en utmaning / Att uppnå ett resultat är en belöning / Att misslyckas och att kunna gå vidare är en styrka.
Ps: Det finns inget som är omöjligt, innan du har provat det själv.

Hemsida: http://www.modellbyggare.se/

[img bredd = 255 höjd = 180] http://www.svensktmjforum.se/forum/upl

Like 2 kan lide
Top

Kommentarvisning

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.